อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน Archives - Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน

เลือกสกุลเงิน
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 25 ตุลาคม 2564
สกุลเงิน - ประเทศ ธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย
ราคารับซื้อ ราคาขาย ตั๋วเงิน/เช็ค สวิฟท์/โทรเลข ตั๋วเงิน/สวิฟท์

USD 1-2 (รอบที่ 3)

25/10/2021
31.98 33.33 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

25/10/2021
32.01 33.36 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

25/10/2021
32.19 33.45 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 4)

21/10/2021
32.23 33.58 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 3)

21/10/2021
32.24 33.59 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

21/10/2021
32.20 33.55 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

21/10/2021
32.22 33.53 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 4)

20/10/2021
32.24 33.59 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 3)

20/10/2021
32.28 33.63 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

20/10/2021
32.31 33.66 - - -