อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน – Government Savings Bank

ลูกค้าบุคคล

บริการทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน

เลือกสกุลเงิน
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 21 เมษายน 2564
สกุลเงิน - ประเทศ ธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย
ราคารับซื้อ ราคาขาย ตั๋วเงิน/เช็ค สวิฟท์/โทรเลข ตั๋วเงิน/สวิฟท์

USD 1-2 (รอบที่ 2)

21/04/2021
30.18 31.53 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

21/04/2021
30.10 31.44 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 3)

20/04/2021
30.10 31.45 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

20/04/2021
30.06 31.41 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

20/04/2021
30.05 31.38 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 3)

19/04/2021
30.06 31.41 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

19/04/2021
30.12 31.47 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

19/04/2021
30.09 31.35 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 4)

16/04/2021
30.11 31.46 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 3)

16/04/2021
30.15 31.50 - - -