อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน

เลือกสกุลเงิน
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 18 พฤษภาคม 2564
สกุลเงิน - ประเทศ ธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย
ราคารับซื้อ ราคาขาย ตั๋วเงิน/เช็ค สวิฟท์/โทรเลข ตั๋วเงิน/สวิฟท์

USD 1-2 (รอบที่ 2)

17/05/2021
30.28 31.63 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

17/05/2021
30.20 31.53 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 4)

14/05/2021
30.19 31.54 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 3)

14/05/2021
30.24 31.59 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

14/05/2021
30.21 31.56 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

14/05/2021
30.15 31.47 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 3)

13/05/2021
30.19 31.54 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

13/05/2021
30.17 31.52 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

13/05/2021
30.11 31.45 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 4)

12/05/2021
30.03 31.38 - - -