เงินฝาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เผื่อเรียก 0.25 0.125
เผื่อเรียก (พิเศษ) 0.30 0.15
ประจำ 3 เดือน 0.45 0.30
ประจำ 6 เดือน 0.60 0.30
ประจำ 12 เดือน 0.60 0.425
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
MLR 6.150
MOR 5.995
MRR 6.245
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน/บาท ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 50-100 29.98 30.63
EUR 35.49 36.52
GBP 39.53 41.04
CNY 4.20 4.72
JPY 0.2847 0.2958