เงินฝาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เผื่อเรียก 0.25 0.30
เผื่อเรียก (พิเศษ) 0.35 0.35
ประจำ 3 เดือน 0.77 0.70
ประจำ 6 เดือน 0.85 0.70
ประจำ 12 เดือน 1.15 0.875
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
MLR 6.150
MOR 5.995
MRR 6.245
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน/บาท ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 50-100 33.12 33.77
EUR 35.36 36.40
GBP 39.52 41.04
CNY 4.53 5.04
JPY 0.2509 0.2610