จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-จ.017/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Mobile HR API ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,474,504.00 3,474,504.00 15 ส.ค. 2565
พณ.พ.189/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ในรายการ เงินทองของจริง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,000,000.00 5,000,000.00 15 ส.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 310/2565
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ คลื่น จส.100 FM 100 MHz ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
2,000,000.00 15 ส.ค. 2565
พณ.พ.203/2565
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ คลื่น จส.100 FM 100 MHz โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,000,000.00 2,000,000.00 15 ส.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 309/2565
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการสาขา ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมขาย (Top Performance Branch) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร
750,000.00 15 ส.ค. 2565
พรบ.1-ค.018/2565
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษา SAN Storage สำหรับระบบจัดเก็บ Log ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก
2,471,700.00 2,471,700.00 15 ส.ค. 2565
พณ.ป.043/2565
ประกาศร่าง TOR จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบภายนอกเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
8,433,740.00 8,433,740.00 15 ส.ค. 2565 -
18 ส.ค. 2565
พณ.พ.210/2565
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีวิทยุคลื่นความคิด FM 96.5 MHz และลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,344,000.00 4,344,000.00 15 ส.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 308/2565
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ คลื่นความคิด FM 96.5 MHz และลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
4,344,000.00 15 ส.ค. 2565
พณ.พ.211/2565
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 94.0 MHz (EFM) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,632,025.00 3,632,025.00 11 ส.ค. 2565