จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-จ.008/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
950,000.00 950,000.00 24 มี.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 98/2566
งานจ้างเติมเงินควบคุมดูแลและทำความสะอาดเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ
37,108,800.00 24 มี.ค. 2566
พรบ.6-ปษ002/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบเชิงบวกของการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก
3,900,000.00 3,287,649.50 24 มี.ค. 2566
พรบ.6-ปษ.003/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐาน PCI DSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,000,000.00 7,873,684.00 24 มี.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.033/2566)
จ้างออกแบบจัดทำบูธงาน “มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ 2023” โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีเดีย โรด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
499,900.00 24 มี.ค. 2566
พณ.ป.009/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับพัฒนาระบบ โครงการปรับปรุง LOR ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน Microservice พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
57,000,000.00 57,000,000.00 24 มี.ค. 2566
พรบ.1-บด.010/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14,850,000.00 14,850,000.00 24 มี.ค. 2566
พรบ.1-จ.008/2566
ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
950,000.00 950,000.00 23 มี.ค. 2566
พณ.พ.062/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในการแข่งขันชกมวยไทยโลก “Thai Fight 2023” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,998,000.00 1,998,000.00 23 มี.ค. 2566
พณ.พ.059/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ คนหลังข่าว โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,659,400.00 3,659,400.00 23 มี.ค. 2566