จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.001/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชุดสาขาปี 2565 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
616,672,000.00 553,395,600.00 5 ก.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 237/2565
ซื้อการ Upgrade License DDoS พร้อมจ้างบำรุงรักษา Subscription ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ IT Infrastructure and Security
4,718,800.00 5 ก.ค. 2565
พรบ.1-ค.013/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก
2,018,900.00 1,995,327.46 5 ก.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 236/2565
จ้างขนย้ายเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ HITACHI ทดแทนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM ยี่ห้อ WINCOR จำนวน 680 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ
16,923,840.03 5 ก.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 235/2565
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลงและปรับปรุงสาขา
2,058,000.00 5 ก.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 234/2565
ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware and System Software) ทดแทนสำหรับระบบงาน Mobile HR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
29,940,100.00 5 ก.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 233/2565
จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Mobile HR เพื่อรองรับการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง และข้อมูล Performance รายบุคคล และระบบงาน MEMo เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลการให้ความยินยอม (Consent) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
2,552,679.57 5 ก.ค. 2565
พรบ.2-ค.001/2565
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
2,357,000.00 2,357,000.00 5 ก.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 238/2565
จ้างทำธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิน เพื่อประดับ ณ อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ
2,052,000.00 5 ก.ค. 2565
พด.จ.(ประกาศแผน) 231.1/2565
จ้างผลิตกระเป๋าผ้านารายา เพื่อมอบเป็นของขวัญในวาระปีใหม่ (ชิ้นใหญ่) ประจำปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
30,450,000.00 4 ก.ค. 2565