อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ – Government Savings Bank

ลูกค้าบุคคล

บริการทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 15:50 รอบที่ 2
สกุลเงิน - ประเทศ ธนบัตรต่่างประเทศ ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย
ราคารับซื้อ ราคาขาย ตั๋วเงิน/เช็ค สวิฟท์/โทรเลข ตั๋วเงิน/สวิฟท์

USD 1-2

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา :1-2
29.31 30.66 - - -

USD 5-20

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา :5-20
29.70 30.70 - - -

USD 50-100

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา :50-100
30.09 30.74 30.20 30.30 30.60

AUD

ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
22.69 23.97 - - 23.88

CAD

ดอลลาร์ แคนาดา
23.28 24.29 - - -

CHF

ฟร้งก์ สวิสเซอร์แลนด์
31.78 33.19 - - 33.173

CNY

เรนมินบิ จีน
4.29 4.81 - - -

DKK

โครน เดนมาร์ก
4.61 4.97 - 4.835 4.93

EUR

ยูโร สหภาพยุโรป
35.66 36.70 35.796 35.915 36.644

GBP

ปอนด์สเตอร์ลิง สหราชอาณาจักร
41.18 42.71 41.622 41.759 42.617

HKD

ดอลลาร์ ฮ่องกง
3.80 4.00 - - -

JPY

เยน ญี่ปุ่น
0.2750 0.2857 0.2764 0.2773 0.2848

KRW

วอนเกาหลีใต้
0.0242 0.0311 - - -

MYR

ริงกิต มาเลเซีย
6.83 7.71 - - -

NOK

โครน นอรเวย์
3.33 3.62 - 3.495 3.578

NZD

ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
21.24 22.50 - - -

SEK

โครนา สวีเดน
3.37 3.66 - 3.528 3.605

SGD

ดอลลาร์ สิงค์โปร์
22.31 23.18 - - 23.174

TWD

ดอลลาร์ไต้หวัน
0.99 1.24 - - -