นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล – Government Savings Bank

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Personal Data Protection Regulation by GSB

นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล

  • ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562