การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

Responsible Lending

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม > การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

 

 

2024 02 19 ทวงหนี้อย่างเป็นธรรมต้องแจ้งข้อมูลสำคัญ

 

เจ้าหนี้จะต้องแจ้งรายละเอียดของภาระหนี้พร้อมข้อมูลสำคัญอื่น ๆ แก่ลูกหนี้ให้ครบถ้วน เช่น

 • ระยะเวลาค้างชำระ
 • ค่าธรรมเนียมการทวงถาม
 • เบอร์ติดต่อการชำระหนี้
 • ช่องทางขอคำปรึกษา
 •  สิทธิ/วิธีการ/ช่องทางร้องเรียน

และ “ห้ามเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อน”

ยกเว้น ลูกหนี้ล้มละลายหรือติดต่อไม่ได้

หากมีปัญหาการชำระหนี้ หรือต้องการปรับโครงสร้างหนี้ ติดต่อ GSB Contact Center โทร 1115

 

2024 01 31 Rl Prepaymentfee ส่งสง

 

สามารถปิดหนี้ก่อนกำหนดได้ โดยไม่ต้องจ่าย Prepayment fee มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 67

สำหรับสินเชื่อภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติ ดังนี้

 1. สินเชื่อส่วนบุคคล
 2. สินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance)
 3. สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
 4. สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล
 5. สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่นๆ เช่น สินเชื่อสวัสดิการ

ยกเว้น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ผู้ให้บริการยังสามารถเรียกเก็บค่าปรับรีไฟแนนซ์ได้ในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา

2024 01 26 Rl เจ้าหนี้พร้อมช่วยปรับโครงสร้างหนี้ ส่งสง

หนี้ “ปรับ” ได้ – เจ้าหนี้ต้องเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้ ก่อนเป็นหนี้เสีย “อย่างน้อย 1 ครั้ง” และ หลังเป็นหนี้เสียแล้ว “อย่างน้อย 1 ครั้ง”

 สนใจปรับโครงสร้างหนี้ ติดต่อ call center หรือสาขาธนาคารที่ใช้บริการ

2024 02 15 เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วขอปรับซ้ำได้ไหมหากเคยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้เสีย แต่ตอนนี้จ่ายไม่ไหวกลายเป็นหนี้เสีย ยังสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้อีกตามเกณฑ์ แต่หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งก่อนและหลังเป็นหนี้เสียแล้ว ยังสามารถปรึกษาเจ้าหนี้ได้เป็นรายกรณี

หมายเหตุ : เกณฑ์ responsible lending ลูกหนี้มีสิทธิขอปรับโครงสร้างหนี้ ก่อนเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง และหลังเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยนับรวมการปรับโครงสร้างหนี้ก่อน 1 ม.ค. 67

 • 2024 02 15 มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้จะทำอย่างไร ส่ง And Payment Fleeติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้
 • ติดต่อคลินิกแก้หนี้ เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ไว้ที่เดียว

2024 01 31 Rl Check List ลูกหนี้มีปัญหา ส่งสง

 

4 สัญญาณปัญหาหนี้ มีอาการแบบนี้  รีบติดต่อเจ้าหนี้เลย 

 • จ่ายช้าบ่อย ๆ
 • เลือกจ่ายขั้นต่ำติดต่อกันหลายครั้ง
 • กดบัตรเงินสดเพื่อนำมาจ่ายหนี้อื่น
 • รายได้ไม่พอรายจ่าย

2024 03 13 Pd2 การแจ้งเตือนหนี้เรื้อรัง ส่งสง

แจ้งเตือนให้รู้ ว่าใครอยู่ในวงจรหนี้เรื้อรัง
ผู้ให้บริการพร้อมให้ความช่วยเหลือตามแนวทาง responsible lending

จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นหนี้เรื้อรัง >> เจ้าหนี้จะแจ้งเตือนลูกหนี้
ความถี่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งลูกหนี้เริ่มเรื้อรัง (general PD) และลูกหนี้เรื้อรัง (severe PD) จะแจ้งเตือนครั้งแรก ภายใน เม.ย. 67

แจ้งอะไรบ้าง
แจ้งผ่านทางใดทางหนึ่ง > จดหมาย / อีเมล/ SMS / โมบายแอปพลิเคชัน / Line official

เจ้าหนี้พร้อมช่วยเหลือ เริ่ม 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ https://www.bot.or.th/th/debtsolution.html
.
คลินิกแก้หนี้ by SAM คลิก > https://bit.ly/3vxdZGt

2024 03 14 Pd3 มาตรการช่วยเหลืออย่างไร ส่งสง 0

มาตรการปิดจบ หนี้เรื้อรัง ช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไร?

⏰ จะได้รับแจ้งเตือนว่าเป็นลูกหนี้เรื้อรัง (severe PD) จะได้รับข้อเสนอให้สมัครเข้าร่วมมาตรการเพื่อปิดจบหนี้

ประโยชน์ 👍 ที่ลูกหนี้จะได้รับเมื่อเข้าร่วมมาตรการ
⏳ ระยะเวลาปิดจบหนี้ภายใน 5 ปี
📉 อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 15% ต่อปี
🙋‍♂️ เงื่อนไขผ่อนไหวเหมาะสมกับรายได้
⛔️ แต่ต้องปิดวงเงินสินเชื่อของบัญชีที่เข้าร่วม เพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้จริง

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ https://www.bot.or.th/th/debtsolution.html

คลินิกแก้หนี้ by SAM คลิก > 

2024 03 14 Pd4 สามเรื่องต้องรู้ ส่งสง 0

เริ่มแล้ว! ทางเลือกสำหรับปิดจบหนี้เรื้อรัง 1 เม.ย. 67
🔹 3 เรื่องที่ต้องรู้ ‼ ก่อนเข้ามาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง
📌 อ่านรายละเอียดที่นี่ https://www.bot.or.th/debtsolution
📌 ติดต่อคลินิกแก้หนี้ by SAM คลิก > https://bit.ly/3vxdZGt

Skip to content