บริการพร้อมเพย์ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > บริการพร้อมเพย์

บริการพร้อมเพย์

Gsbpromptpay เช็คความพร้อม Cre 01

 


 

บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ โดยการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารของเรากับเลขประจำตัวประชาชน และ / หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

**สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตู้เอทีเอ็ม  รวมถึงลงทะเบียนผ่าน Internet Banking และ MyMo ได้แล้ววันนี้

บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Internet Banking  Mobile Banking   ATM เป็นต้น ทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
ทั้งนี้ การให้บริการพร้อมเพย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย

  • สะดวก รวดเร็ว
    •   ประชาชนโอนเงินระหว่างกันได้สะดวกโดยใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน
    •    ประชาชนรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรงด้วยเลขประจำตัวประชาชน
  • ปลอดภัย
    • ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด ส่งมอบเงินสด และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้

เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนผูกบัญชี
• เอกสารในการลงทะเบียน
1. สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. โทรศัพท์มือถือของเราที่ต้องการลงทะเบียน
• ช่องทางการลงทะเบียน
1. ธนาคารออมสินทุกสาขา
2. Internet Banking
3. Application MyMo
4. ตู้ ATM

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บริการโอนเงินพร้อมเพย์  (PromptPay for Single Credit Transfer)  ระหว่างบุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางบริการ  ดังนี้
(1) Mobile Banking (MyMo) ยกเว้นให้
(2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) ยกเว้นให้
(3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
(3.1) ไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นให้
(3.2) เกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท รายการละ 2 บาท
(3.3) เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 5 บาท
(3.4) เกินกว่า 100,000 บาท รายการละ 10 บาท
2. บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (PromptPay Electronic Bill Payment) ผ่านช่องทางบริการดังนี้
(1) Mobile Banking (MyMo) ยกเว้นให้
(2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) ยกเว้นให้
(3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) รายการละ 5 บาท
3. บริการเตือนเพื่อจ่าย (Pay Alert) โดยการรับชำระค่าสินค้าและบริการ/โอนเงิน ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo)
3.1 ผ่านบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Credit Transfer) ยกเว้นให้
3.2 ผ่านบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay Electric Bill Payment) ยกเว้นให้
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป