เงินฝาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เผื่อเรียก 0.25 0.25
เผื่อเรียก (พิเศษ) 0.30 0.275
ประจำ 3 เดือน 0.45 0.35
ประจำ 6 เดือน 0.70 0.40
ประจำ 12 เดือน 0.925 0.475
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
MLR 6.150
MOR 5.995
MRR 6.245
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน/บาท ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 50-100 30.67 31.32
EUR 36.16 37.21
GBP 39.32 40.83
CNY 4.19 4.70
JPY 0.2910 0.3023