เงินฝาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เผื่อเรียก 0.25 0.125
เผื่อเรียก (พิเศษ) 0.30 0.15
ประจำ 3 เดือน 0.525 0.25
ประจำ 6 เดือน 0.65 0.25
ประจำ 12 เดือน 0.70 0.375
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
MLR 6.150
MOR 5.995
MRR 6.245
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน/บาท ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 50-100 37.42 38.07
EUR 35.98 37.04
GBP 39.76 41.30
CNY 4.87 5.39
JPY 0.2578 0.2672