ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

 • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
  ที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ
  ประจำปี 2562
  คลิก >

 • MyMo MyFund
  การลงทุน ที่ทุกคนเข้าถึงง่าย ๆ
  คลิก >


 • ตั้งแต่วันที่
  9 ธ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
  คลิก >
PROMOTION

โปรโมชั่น

Branch Search

ค้นหาสาขา1

แนะนำ
อัตรา / ดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 1-2 30.46 31.81
USD 5-20 30.85 31.85
USD 50-100 31.24 31.89
อัตราดอกเบี้ย
 • เผื่อเรียก
  0.50%
 • เผื่อเรียกพิเศษ
  0.65%
 • กระแสรายวันพิเศษ
  0.50%
 • สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคลประเภทต่างๆ
 • สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 • สำหรับสถาบันการเงิน
ข่าวธนาคาร