โปรโมชั่น

Gsb Credit 20230220 Edit Creat (1)731

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566

ใช้ง่าย ผ่อนสบาย ได้ทุกหมวด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ย 0.65% นานสูงสุด 10 เดือน Sabaijai By GSB โปรโมชั่นวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทรายการใช้จ่าย ยกเว้น รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท รายการซื้อหน่วยลงทุนและกองทุนต่างๆ รายการชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น และยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/ เซลล์สลิป เมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้ ผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (ต่อเซลล์สลิป) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ต่อเดือน 3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0.65% 4 เดือน 4,000 บาทขึ้นไป 0.65% 6 เดือน [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
N Pro

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567

แลกคะแนนสะสมกับ GSB Reward Point พร้อมรับสินค้ามากมาย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับสินค้าผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999 ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถแลกรับสินค้าได้ 2 วิธี คือ ใช้คะแนนสะสมตามที่ระบุในสินค้าแต่ละรายการเพียง อย่างเดียว หรือใช้คะแนนสะสมพร้อมเพิ่มเงินตามจำนวนที่ระบุในสินค้าแต่ละรายการ โดยธนาคารจะทำการเรียกเก็บเงินที่เพิ่มผ่านบัตรเครดิต และแจ้งให้ทราบในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิก ผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด การนำคะแนนสะสมมาแลกรับสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการแลกสินค้าแต่ละประเภทและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอหรือผิดนัดชำระ [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
01 Gsb Bbq Plaza Online Creat731

ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2566

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%*/** ที่ Bar B Q Plaza

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืน 5% ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 40 บาท พิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม *เงื่อนไขพิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืน 5% ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 40 บาท จำกัดเครดิตเงินคืน 120 บาท/บัตร/เดือน สูงสุด 480 บาท/บัตร/ตลอดรายการ ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ โดยพิมพ์ [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Airasia สงกราน Creat731

ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 2566

สาดความคุ้ม รับสงกรานต์

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โอนคะแนนสุดคุ้ม รับโบนัส 2 ต่อ ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 2566 เงื่อนไข ต่อที่ 1 : ลุ้นรับ ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียไป-กลับ สำหรับ 2 ท่าน สู่จุดหมายปลายทางไหนก็ได้ตามใจคุณ มูลค่า 40,000 บาท* *สำหรับเที่ยวบินแอร์เอเชียที่ขึ้นต้นด้วยรหัส AK, FD, QZ และ Z2 เท่านั้น และใช้มูลค่าอ้างอิงจาก 5,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยมูลค่าดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ต่อที่ 2 : โอนคะแนจากบัตรเครดิตรับคะแนนโบนัส airasia points 50% จำกัดคะแนนโบนัสสูงสุด 8,000 airasia points/สมาชิก ตลอดรายการ (จำกัดคะแนนโบนัสรวมทุกประเทศ 8.5 ล้าน airaisa points ตลอดรายการ) สำหรับผู้ที่โอนคะแนนสูงสุดตลอดรายการของแต่ละประเทศ จะได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียเส้นทางในฝันสำหรับสองท่าน มูลค่าโดยประมาณ [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Online F1rster Website731

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2566

ช้อป ลด คืน กับ FIRSTER

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปเซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2566   รายละเอียดกิจกรรม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปเซลล์สลิป ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GKP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับประเภทบัตร Precious, Ecommerce, TQM Infinity, Premium เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% สำหรับประเภทบัตร World Elite, Prestige, World เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GKP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) กรณีคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1483134410 [converted] 2

ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 30 พ.ค. 2566

โปรพิเศษ! กดเงินสด 0% ฟรีค่าธรรมเนียมและรับดอกเบี้ย 0% สูงสุด 60วัน*

  รายละเอียดกิจกรรม ฟรีค่าธรรมเนียมและรับดอกเบี้ย 0% สำหรับรายการกดเงินสด สูงสุด 60วัน* เงื่อนไขการรับสมนาคุณ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด และได้รับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคารเท่านั้น โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด และ รับอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 60 วัน เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ระบุในข้อความสั้น (SMS) ที่ได้รับจากธนาคาร ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับวันตัดรอบบัญชีของผู้ถือบัตร ดังนี้ วันตัดรอบบัญชี ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด และ รับอัตราดอกเบี้ย 0% 18 มีนาคม 2566 19 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2566 20 มีนาคม 2566 21 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2566 25 มีนาคม 2566 26 มีนาคม – 24 [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษ

สบายใจ 731

บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ

เจ็บแค่ไหน รายได้ไม่สะดุด ปักหมุดที่ บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 50,000 บาท

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์

บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ทแคร์

บัตรออมสินเดบิต สมาร์ทแคร์ ถึงต้องหยุดงานถึงต้องหยุดขาย ชีวิต ก็ยังเบิกบานได้

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
แลกสลากออนไลน์ 2565 Final 2 Creat 222

GSB Reward Point แลกสลากออมสินพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใช้ GSB Reward Point 1000 คะแนน แลก สลากออมสินพิเศษ มูลค่า 100 บาท (*แลกคะแนนขั้นต่ำจำนวน 10 หน่วย มูลค่าเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
เงินฝาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เผื่อเรียก 0.25 0.30
เผื่อเรียก (พิเศษ) 0.35 0.35
ประจำ 3 เดือน 0.77 0.70
ประจำ 6 เดือน 0.85 0.70
ประจำ 12 เดือน 1.15 0.875
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
MLR 6.400
MOR 6.245
MRR 6.495
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน/บาท ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 50-100 33.74 34.39
EUR 36.12 37.17
GBP 40.79 42.32
CNY 4.56 5.07
JPY 0.2567 0.2671