วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2567

สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน Secured Card กรณีใช้สลากออมสินพิเศษเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และใช้จ่ายตามเงื่อนไข รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท  

ต่อ 1  เปิดใช้งานและใช้จ่ายครั้งแรก รับเครดิตเงินคืน 500 บาท

ต่อ 2  ใช้จ่ายครั้งถัดไป สะสมต่อ ครบ 10,000 บาท รับเพิ่ม 1,000 บาท

 

เงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม

 • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ต้องเป็นบัตรที่สมัครภายใต้เกณฑ์ Secured Card ในช่วง เวลาที่กำหนด และต้องได้รับการอนุมัติบัตรภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น
 • สิทธิรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 1,500 บาท ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องมียอดใช้จ่ายภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต่อ 1:  เปิดใช้งานและใช้จ่ายครั้งแรก รับเครดิตเงินคืน 500 บาท

ต่อ 2:  ใช้จ่ายครั้งถัดไป สะสมต่อ ครบ 10,000 บาท รับเพิ่ม 1,000 บาท (นับรวมยอดใช้จ่ายของต่อ 1)

 • จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 1,500 บาท/1 คน /1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายจากบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมมาคำนวณรวม
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตเกณฑ์ Secured Card มากกว่า 1 ประเภท จะคำนวณยอดใช้จ่ายรวมทุกบัตร แต่จะทำรายการเครดิตเงินคืน ไปยังบัตรประเภทที่สูงที่สุดประเภทเดียว
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสม ไม่นับรวม รายการประเภทเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท รายการซื้อหน่วยลงทุนและกองทุนต่าง ๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง รายการที่ขอแบ่งชำระรายเดือน (Sabaijai on Call by GSB) ทุกช่องทาง
 • รายการใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดนี้ จะยึดจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) แล้วเท่านั้น
 • ธนาคารจะนำเข้าเครดิตเงินคืนให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไขที่ธนาคาร ภายใน 60 วัน นับถัดจากเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขข้างต้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน ของรางวัลเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตธนาคารออมสิน

บัตรเครดิต GSB E-Commerce

 • คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด 8 ล้านบาท
 • คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง วงเงินสูงสุด 40,000 บาท
 • คุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/บัตร/ปี

บัตรเครดิต GSB World

 • คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด 8 ล้านบาท
 • คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหาย
 • ของกระเป๋าเดินทาง วงเงินสูงสุด 40,000 บาท
 • ชดเชยความล่าช้าในการเดินทางคุ้มครอง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • ชดเชยความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • เครดิตเงินคืน 1% เมื่อใช้จ่ายในหมวดสกุลเงินตราต่างประเทศ สูงสุด 5,000 บาท/รอบบิล
 • ฟรี Airport Lounge ทั่วโลก (Dragon Pass) 1 ครั้ง/ปีปฏิทิน/1 สิทธิ์ / บัตร / ปี ผ่านแอปพลิเคชั่น Mastercard Travel Pass
 • พักฟรี 1 คืน โรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตรวจสอบโรงแรมที่เข้าร่วมได้ที่ https://edm.mastercardworldwide.com/FeaturedPrograms/Details?id=1143   ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่   ทางโรงแรมกำหนด

 • HBO GO ดูฟรี 1 เดือน รับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://hbogo.co.th/mastercard (Thailand only)
 • ค่ารักษาพยาบาล ในต่างประเทศ ครอบคลุมสูงสุด USD 100,000 / ชดเชยรายวันสูงถึง USD 100 ต่อวัน ขั้นต่ำ 3 วัน สูงสุด 15 วัน อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่มีการชำระค่าสินไหมทดแทน

 

Skip to content