โปรโมชั่น

Thumb แจกทอง 10 กิโล Edit

ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. -15 ก.ค. 2567

แจกทองหนักเป็นกิโล กับสลากออมสิน 1ปี (ใบสลากและดิจิทัลสลาก)

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ใบสลาก) ราคาหน่วยละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 รางวัลในการจัดกิจกรรม ทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล กำหนดการออกรางวัล วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 รางวัล (กำหนดงวดและหมวดอักษร) เงื่อนไขการรับรางวัล ธนาคารจะประกาศผลการออกรางวัลทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัล เพื่อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษได้ ธนาคารจะเปิดเผยชื่อบุคคล หมายเลขงวด หมวดอักษร และหมายเลขสลากออมสินพิเศษที่ได้รับรางวัลและจังหวัดของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษเพียงเท่าที่จำเป็น ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัลด้วยตนเอง [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Thumbเงินฝาก4 11

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2567

เงินฝากดอกเบี้ยสูง…ต้องรีบคว้า กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.53% ต่อปี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.82% ต่อปี      

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Thmb ธปช เปิดเทอม

ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 31 ก.ค. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2567

สินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอม

  คุณสมบัติผู้กู้ คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอาชีพและมีรายได้ ณ วันยื่นขอสินเชื่อ อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือ กรรมการของธนาคารออมสิน หลักประกัน : ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับการเปิดเทอม เช่น ค่าเทอม อุปกรณ์การเรียน ชุดเครื่องแต่งกายนักเรียน/นักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการเรียนต่างๆ เป็นต้น จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ตามความจำเป็นและตามความสามารถในการชำระหนี้ แต่ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ของธนาคาร ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ระยะเวลาชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 1 ปี (12 งวด) อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.60 [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Thumb รพ

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2567 - 31 มี.ค. 2568

สุขภาพดีตลอดปี กับบัตรธนาคารออมสิน ณ โรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรธนาคารออมสิน เงื่อนไขรายละเอียด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตร ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน ไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้ ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด   เงื่อนไขการผ่อนชำระ Sabaijai By GSB ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้ ผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (ต่อเซลล์สลิป) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ต่อเดือน 3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0% [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Watson731

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2567

ช้อป Watsons รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายที่ www.watsons.co.th, Watsons Application และร้าน Watsons รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%*/** พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืน 6%* (ไม่ต้องใช้คะแนน) ใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท พิเศษ 2: แลกรับเครดิตเงินคืน 10%** ใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย   เงื่อนไขและข้อกำหนด * พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืน 6% ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินครบทุก 1,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท จำกัดเครดิตเงินคืน 120 บาท/บัตร/เดือน สูงสุด 600 บาท/บัตร/ตลอดรายการ ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการโดยพิมพ์ GW1#หมายเลขบัตรเครดิต [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
บ้านแลกเงิน731

ยื่นกู้ภายใน 15 ส.ค. 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 16 ก.ย. 2567

บ้านพลิกชีวิต หมุนบ้านมาเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ ด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

จุดเด่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น เป็นต้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 9 เดือนแรก 3.99% วงเงินกู้งสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี รายละเอียดสินเชื่อ จำนวนเงินให้กู้ : สูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุด 30 ปี คุณสมบัติ คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร หลักประกัน : ที่ดิน [...]

โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษ

สบายใจ 731

บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ

เจ็บแค่ไหน รายได้ไม่สะดุด ปักหมุดที่ บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 50,000 บาท

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์

บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ทแคร์

บัตรออมสินเดบิต สมาร์ทแคร์ ถึงต้องหยุดงานถึงต้องหยุดขาย ชีวิต ก็ยังเบิกบานได้

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
แลกสลากออนไลน์ 2565 Final 2 Creat 222

GSB Reward Point แลกสลากออมสินพิเศษดิจิทัล

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใช้ GSB Reward Point 1000 คะแนน แลก สลากออมสินพิเศษ มูลค่า 100 บาท (*แลกคะแนนขั้นต่ำจำนวน 10 หน่วย มูลค่าเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
เงินฝาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เผื่อเรียก 0.30 0.50
เผื่อเรียก (พิเศษ) 0.40 0.55
ประจำ 3 เดือน 1.20 1.10
ประจำ 6 เดือน 1.30 1.10
ประจำ 12 เดือน 1.70 1.25
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
MLR 7.150
MOR 6.995
MRR 6.595
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน/บาท ราคาซื้อ ราคาขาย
USD 50-100 35.85 36.50
EUR 38.60 39.67
GBP 44.80 46.38
CNY 4.61 5.12
JPY 0.2278 0.2367