กิจกรรม

Smartidea67

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567

จุดไฟแห่งความคิด..สู่โลกที่ยั่งยืน กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567

กิจกรรมข้อมูลเพิ่มเติม
Nis 731 Edit

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ (Entrepreneurship and New Business Development) ผ่านช่องทางออนไลน์

กิจกรรมข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content