อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ปี

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564