หนังสือให้ความยินยอม/ แบบคำขอใช้สิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล – Government Savings Bank

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Personal Data Protection Regulation by GSB

หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > หนังสือให้ความยินยอม/ แบบคำขอใช้สิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือให้ความยินยอม/ แบบคำขอใช้สิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือให้ความยินยอม/ แบบคำขอใช้สิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • หนังสือให้ความยินยอม