หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล(Privacy Notice) – Government Savings Bank

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Personal Data Protection Regulation by GSB

หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล(Privacy Notice)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล(Privacy Notice)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล(Privacy Notice)

  • หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสินภายใต้พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Privacy Notice)