หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล(Privacy Notice) – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล(Privacy Notice)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล(Privacy Notice)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล(Privacy Notice)

  • หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของธนาคารออมสินภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Privacy Notice)

  • หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสินภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Privacy Notice)

  • Processing of Personal Data Notice of the Government Savings Bank under Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)