วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารออมสิน

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารออมสิน

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารออมสิน

  • ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของพนักงานธนาคารออมสิน

  • Privacy Notice of the Government Savings Bank (under Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019))

  • ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารออมสิน

Skip to content