อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน

เลือกสกุลเงิน
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 18 พฤษภาคม 2564
สกุลเงิน - ประเทศ ธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย
ราคารับซื้อ ราคาขาย ตั๋วเงิน/เช็ค สวิฟท์/โทรเลข ตั๋วเงิน/สวิฟท์

USD 1-2 (รอบที่ 2)

10/05/2021
29.98 31.33 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

10/05/2021
30.02 31.21 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 4)

07/05/2021
30.03 31.38 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 3)

07/05/2021
30.10 31.45 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

07/05/2021
30.07 31.42 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

07/05/2021
30.04 31.34 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

06/05/2021
30.07 31.42 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

06/05/2021
29.97 31.31 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 4)

05/05/2021
29.98 31.33 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 3)

05/05/2021
30.06 31.41 - - -