อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน

เลือกสกุลเงิน
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 18 พฤษภาคม 2564
สกุลเงิน - ประเทศ ธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย
ราคารับซื้อ ราคาขาย ตั๋วเงิน/เช็ค สวิฟท์/โทรเลข ตั๋วเงิน/สวิฟท์

USD 1-2 (รอบที่ 3)

12/05/2021
30.10 31.45 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

12/05/2021
30.07 31.42 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

12/05/2021
30.00 31.34 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 3)

11/05/2021
29.95 31.30 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

11/05/2021
29.93 31.28 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 1)

11/05/2021
29.94 31.28 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 5)

10/05/2021
29.95 31.30 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 4)

10/05/2021
29.99 31.34 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 3)

10/05/2021
30.02 31.37 - - -

USD 1-2 (รอบที่ 2)

10/05/2021
29.98 31.33 - - -