บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

แชร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit Card) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Ultimate Experience” เปิดประสบการณ์ที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ และรสนิยมหรูหราแห่งการเดินทางที่สมบูรณ์แบบเหนือความคาดหมายที่มุ่งเน้นสิทธิพิเศษด้านบริการทางการเงินอันหลากหลาย พร้อมด้วยบริการระดับพิเศษจากธนาคารและสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากร้านค้าพันธมิตรชั้นนำอีกมากมาย

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก)
 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป เมื่อดำรงเงินฝากเฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปีตั้งแต่ 720,000 บาท

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่มีเงินฝาก / สลากออมสินพิเศษ / ตราสารแสดงสิทธิในหนี้กับธนาคาร หรือกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน
2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
4. มีสัญชาติไทย

เงินฝากที่นำมาอ้างอิง

ผู้สมัครบัตรเครดิตต้องมีเงินฝากกับธนาคาร หรือสลากออมสินพิเศษ หรือลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารออมสิน หรือลงทุนในกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 50,000,000 บาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีระยะเวลาการฝาก/ลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน

กรณีที่ระยะเวลาการฝาก/ลงทุนที่ธนาคารออมสินไม่ถึง 6 เดือน สามารถนำสำเนาบัญชีเดิมของธนาคารพาณิชย์อื่นมาแสดงความต่อเนื่องของระยะเวลาการฝาก/ลงทุน ทั้งนี้ให้นับเฉพาะส่วนที่ไม่ติดภาระเป็นหลักประกันใดๆ

เอกสารการสมัคร

1. เอกสารส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
1.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
2. เอกสารแสดงเงินฝากอ้างอิง ได้แก่
2.1 สำเนาบัญชีเงินฝาก / สลากออมสินพิเศษ / ตราแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารออมสิน / กองทุนที่ธนาคารเป็นตัวแทนในนามผู้สมัครบัตรเครดิต ซึ่งมีระยะเวลาการดำรงเงิน หรือฝาก-ถอน อยู่กับธนาคารต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี
ในกรณีที่ระยะเวลาการฝาก/ลงทุนที่ธนาคารออมสินไม่ถึง 6 เดือน ให้สำเนาบัญชีเดิมของธนาคารพาณิชย์อื่น มาแสดงความต่อเนื่องของระยะเวลาการฝาก/ลงทุน
2.2 หนังสือรับรองเงินฝาก
 

สิทธพิเศษ

GSB Reward Point

 • GSB Reward Point (คะแนนสะสม)
  รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน เพื่อนำมาแลกของรางวัล สามารถสะสมคะแนนได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตร (เงื่อนไขการรับคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
 • Special Premium Savings Certificates (สลากออมสิน)
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point 1,000 คะแนน และสลากออมสินพิเศษมูลค่า 100 บาท

Traveling

 • ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางด้วยยานพาหนะโดยสารสาธารณะ สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และครอบครัวของสมาชิกผู้ถือบัตร (ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละประเภทบัตร)
 • ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน และครอบครัวของสมาชิกผู้ถือบัตร (ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละประเภทบัตร)
 • บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน สำหรับผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริม GSB Mastercard World Elite (ตามเงื่อนไขแต่ละประเภทบัตร)
 • บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน สำหรับผู้ถือบัตรหลัก GSB Visa Prestige และ GSB Mastercard World (ตามเงื่อนไขแต่ละประเภทบัตร)