อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน

เลือกสกุลเงิน
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 18 พฤษภาคม 2564
สกุลเงิน - ประเทศ ธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย
ราคารับซื้อ ราคาขาย ตั๋วเงิน/เช็ค สวิฟท์/โทรเลข ตั๋วเงิน/สวิฟท์

USD 1-2 (รอบที่ 7)

25/01/2018
30.32 31.67 0.00 0.00 0.00

USD 1-2 (รอบที่ 6)

25/01/2018
30.26 31.61 0.00 0.00 0.00

USD 1-2 (รอบที่ 5)

25/01/2018
30.21 31.56 0.00 0.00 0.00

USD 1-2 (รอบที่ 4)

25/01/2018
30.24 31.59 0.00 0.00 0.00

USD 1-2 (รอบที่ 3)

25/01/2018
30.27 31.62 0.00 0.00 0.00

USD 1-2 (รอบที่ 2)

25/01/2018
30.30 31.65 0.00 0.00 0.00

USD 1-2 (รอบที่ 1)

25/01/2018
30.36 31.69 0.00 0.00 0.00

USD 1-2 (รอบที่ 4)

24/01/2018
30.50 31.85 0.00 0.00 0.00

USD 1-2 (รอบที่ 3)

24/01/2018
30.56 31.91 0.00 0.00 0.00

USD 1-2 (รอบที่ 2)

24/01/2018
30.58 31.93 0.00 0.00 0.00