วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง B
 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หน้าสาขาพร้อมพงษ์
 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หน้าพระลาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หน้าสาขาหัวหิน
 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน

จังหวัดกาญจนบุรี

 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สะพานแม่น้ำแคว

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปาย
 • หน่วยให้บริการขุนยวม

จังหวัดเชียงใหม่

 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หน้าสาขาท่าแพ
 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นิมมานเหมินทร์
 • หน่วยให้บริการถนนห้วยแก้ว

จังหวัดเชียงราย

 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4
 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามเหลี่ยมทองคำ
 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วัดร่องขุ่น

จังหวัดหนองคาย

 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาเข้า)
 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (ขาออก)

จังหวัดชลบุรี

 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พัทยาบีช

จังหวัดตราด

 • หน่วยให้บริการเกาะกูด

จังหวัดภูเก็ต

 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หน้าสาขากะรน
 • หน่วยให้บริการเทศบาลวิชิต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สนามบินนานาชาติสมุย (ขาออก)
 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สนามบินนานาชาติสมุย (ขาเข้าในประเทศ)
 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สนามบินนานาชาติสมุย (ขาเข้าระหว่างประเทศ)
 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ศรีธนู
 • หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หน้าสาขาเกาะพะงัน

จังหวัดกระบี่

 • หน่วยให้บริการฯ หน้าสาขาเกาะลันตา