จุดเด่น

เป็นเงินฝากสำหรับนักเรียน นักศึกษา มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

รายละเอียดเงินฝาก

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
  • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 บาท
  • ผู้ฝาก 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
  • ต่ำกว่า 1 แสนบาท = 0.50 % ต่อปี
  • ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป = 0.25 % ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

ถอนเงินวันละกี่ครั้งก็ได้

ไม่เสียภาษี

ทุกวันที่ 30 มิถุนายนและ 31 ธันวาคม ของทุกปี

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 – 23 ปีบริบูรณ์

เอกสารเปิดบัญชี

สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร