ประกันเติมไมล์ (Up to mile)

แชร์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย

• สามารถเลือกระยะทางคุ้มครองได้ 2 แบบ คือ 5,000 กิโลเมตร และ 10,000 กิโลเมตร
• ครบ 1 ปี ใช้ไมล์ไม่หมดสามารถทบในปีถัดไปหรือใช้ไมล์หมดก่อนสามารถซื้อไมล์เพิ่มได้
• เบี้ยประกันราคาถูกกว่าประกันรถยนต์ประเภท 1 ทั่วไป

 

อายุรถ

ไม่เกิน 10 ปี (ซ่อมอู่)

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ไม่ต่ำกว่า80% ของราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

 

อัตราเบี้ยประกันภัย

แยกตามกลุ่มรถและระยะทางคุ้มครอง

 

ความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ตามแผนภาพความคุ้มครอง1/

 

เงื่อนไขอื่นๆ

• คุ้มครองสำหรับรถรหัส 110 (รถยนต์จดทะเบียนส่วนบุคคล) เท่านั้น
• รถที่รับประกันภัยต้องไม่เกิน 10 ปี และซ่อมอู่เท่านั้น
• คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบหรือศูนย์จำหน่าย
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถ และถ่ายรูปเลขไมล์ทุกครั้งก่อนรับประกันภัย โดยสามารถดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานระบบการ ตรวจสภาพรถจากเว็ปเพจหน่วยงานส่วนบริหารผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจประกันภัย สายงานบริหารการขาย
• กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระค่าเบี้ยประกันแล้ว
• กำหนดทุนประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80 % ของราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย ตามความเหมาะสม
• เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรแล้ว (ไม่รวม พ.ร.บ.)
• กรมธรรม์ประกันรถยนต์นี้ ไม่สามารถแจ้งยกเลิกในทุกกรณี

 

ช่องทางการเติมไมล์

บมจ.ทิพยประกันภัย call center 1736

 

รับประกันภัยโดย

บมจ.ทิพยประกันภัย

 

 

Brochure Motor Uptomile2