ประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็ง CANCER SHIELD

Cancer Shield Refresh Final

 

ประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็ง Cancer Shield

  • ตรวจพบมะเร็งครั้งแรกรับผลประโยชน์ 200,000 บาท
  • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) ทุกระยะ ทั้งลุกลาม และไม่ลุกลาม
  • และยังคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีอีก 50,000 บาท
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • เบี้ยประกันภัยเฉลี่ย เริ่มต้นเพียงวันละไม่ถึง 3 บาท
  • ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล
  • สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)
  • เฉพาะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 – 55 ปี

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง