จุดเด่น

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

รายละเอียดเงินฝาก

ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป

0.50 % ต่อปี

 

ไม่กำหนด

  • ถอนเงินผ่าน Mobile Banking (MyMo) หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  • ถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้
  • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

คำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย
2. มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone ซึ่งมีระบบปฏิบัติการที่รองรับ Mobile Banking (MyMo) Application เช่น ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android