วิธีเปิดใช้บริการ Shopping Online

แชร์

 

บัตรเดบิต ออมสิน ที่มีสถานะบัตรปกติ (Active)

 

วิธีเปิดใช้บริการ Shopping Online

สมัครบัตร ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 65

ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อขอใช้บริการ ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • ช่องทางที่ 1 : ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo (เปิด-ปิด บริการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง)
  • ช่องทางที่ 2 : GSB Contact Center โทร. 1115 / 02-299-8555
  • ช่องทางที่ 3 : ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ที่เป็นบัญชีที่ใช้คู่กับบัตรเดบิต
  3. บัตรเดบิต (บัตรที่ขอเปิดหรือปิดการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ฯ)

สมัครบัตร หลังวันที่ 1 เม.ย. 65

ใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ ทันที !

อย่าลืม เช็คเบอร์มือถือ

ผู้ถือบัตรต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับ OTP (One time Password)  เพื่อใช้ยืนยันตัวตนสำหรับการทำรายการ ซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้น หมายเลขโทรศัพท์ฯ ของผู้ถือบัตรต้องตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคาร

กรณีหมายเลขโทรศัพท์ฯ ไม่ตรงกับข้อมูลที่เคยให้ไว้กับธนาคาร ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถรับ OTP ได้ ผู้ถือบัตรสามารถขอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)

 การใช้บริการ eCommerce ที่ร้านค้าออนไลน์  

  •  กรณีร้านค้าออนไลน์ที่ลงทะเบียนตามมาตรฐาน Verified by Visa / Mastercard SecureCode ผู้ถือบัตรจะได้รับ OTP  เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรสำหรับทำรายการ e-Commerce ผู้ถือบัตรมีวงเงินการใช้จ่ายสำหรับการทำธุรกรรม e-Commerce ตามวงเงินของบัตรเดบิตแต่ละประเภท
  • กรณีร้านค้าออนไลน์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรฐาน Verified by Visa / Mastercard SecureCode ผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับ OTP  เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรสำหรับทำรายการ e-Commerce ผู้ถือบัตรมีวงเงินการใช้จ่ายสูงสุด 1,500 บาท/วัน  เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้บริการ เนื่องจากร้านค้าไม่ลงทะเบียนตามมาตรฐานของ Card Scheme