ประกันรถยนต์ประเภท 1 TIP LADY

แชร์

ประกันรถยนต์ประเภท 1 TIP LADY

“อุ่นใจทุกการเดินทาง ด้วยความคุ้มครองที่เหนือกว่า”

คุ้มครองรถ… คุ้มครองคุณ… คุ้มครองคู่กรณี

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • จ่ายเบี้ยประกันเท่ากับชั้น 1 แต่คุ้มครองมากกว่า
 • คุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณีผู้หญิงและผู้ชายขับขี่
 • เหนือกว่าด้วยความคุ้มครองและบริการสําหรับผู้หญิง
 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ความคุ้มครอง

 • *ความคุ้มครองพิเศษ สำหรับผู้เอาประกันภัย (คนที่ 1) ตามชื่อบนหน้าตารางกรมธรรม์เท่านั้น
 • **บริการเสริมพิเศษสำหรับผู้หญิง สงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะกรณีผู้หญิงเป็นผู้ขับขี่เท่านั้น
 • ***สิทธิพิเศษ Tip Lady Club มอบให้สำหรับผู้หญิงเท่านั้น เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามร้านค้ากำหนด

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • (อายุรับประกัน, ระยะเวลาชำระเบี้ย , ระยะเวลาคุ้มครอง, จำนวนเงินเอาประกันภัย, เบี้ยประกัน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  • รับประกันภัยรถยนต์อายุ 1-5 ปี (ซ่อมห้าง) 1-10 ปี (ซ่อมอู่)

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • บริการรถใช้ระหว่างซ่อม (ฝ่ายถูก 7 วัน / ฝ่ายผิด 3วัน)
 • ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการทำประกัน

 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาใบขับขี่

 

ข้อควรระวัง

ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือการตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้​

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

ดาวน์โหลด : ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.)

 

หมายเหตุ 

 • ความคุ้มครองพิเศษ สำหรับผู้เอาประกันภัย (คนที่ 1) ตามชื่อบนหน้าตารางกรมธรรม์เท่านั้น
 • บริการเสริมพิเศษสำหรับผู้หญิง สงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะกรณีผู้หญิงเป็นผู้ขับขี่เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษ Tip Lady Club มอบให้สำหรับผู้หญิงเท่านั้น เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามร้านค้ากำหนด
 • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง