ประกันรถยนต์ประเภท 1 TIP BEST DRIVE

แชร์

รายละเอียด

“ให้มากกว่าด้วยราคาที่ถูกกว่า”
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ให้มากกว่าด้วยราคาที่ถูกกว่า
 • บริการรถใช้ระหว่างซ่อม (ฝ่ายถูก 7วัน/ ฝ่ายผิด 3วัน)
 • ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • “TIP Flash Claim” เคลมเร็ว เคลมง่าย ได้ทุกที่

ความคุ้มครอง

สำหรับรถเก๋งและกระบะ 4 ประตู

 • – รับประกันภัยซ่อมอู่อายุรถไม่เกิน 10ปี / ซ่อมห้าง อายุรกไม่เกิน 7 ปี
 • – คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบหรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
 • สำหรับรถกระบะ 2 ประตู
  • – รับประกันภัยซ่อมอู่ อายุรกไม่เกิน 7 ปี / ซ่อมห้างอายุรถไม่เกิน3ปี
  • – คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมูลค่า 20,000 บาท ได้แก่ กันชนเสริมหน้า/หลัง, โลบาร์(จับข้าง), ฟิล์ม, บันไดข้าง, แม็กไลเนอร์ ไม่รับประกันภัยรถที่มีอุปกรณ์เสริม ดังนี้ สติกเกอร์สินค้า แคปร่า, คาร์บอน, ตู้ทึบ, ตู้แห้ง, อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น Compressor หรือติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง**

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย รถมูลนิธิ, รถติดไซเรน, รถโหลดเตี้ย หรือรถที่มีการดัดแปลงทุกชนิด
 • รถที่รับประกันภัย จะต้องจดทะเบียนเป็น รถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • บริการรถใช้ระหว่างซ่อม (ฝ่ายถูก 7 วัน / ฝ่ายผิด 3วัน)
 • ศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการทำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

 

ข้อควรระวัง

ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือการตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้​

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

ดาวน์โหลด : ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.)

 

หมายเหตุ 

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง