ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

แชร์

รายละเอียด

 

“ทุกการเดินทาง สบายใจได้ทุกพื้นที่”

วันนี้ คุณสามารถทำประกันภัยรถยนต์…..ได้แล้วที่  ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ รับความคุ้มครอง และกรมธรรม์ประกันภัยทันที

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • มั่นใจ ด้วยความคุ้มครองจากบริษัทประกันวินาศภัย พร้อมทั้งรางวัลยืนยันความเป็นมืออาชีพ จากการเป็น 1 ใน 200 บจ.ชั้นนำจากนิตยสาร Forbes
  • สะดวก รวดเร็ว สามารถรับตารางกรมธรรม์ เพื่อนำไปต่อทะเบียนรถได้ทันที
  • สบายใจ ด้วยราคา และความคุ้มครองที่คุ้มค่า

เอกสารประกอบการทำประกัน

  • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

 

ข้อควรระวัง

ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือการตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้​

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

ดาวน์โหลด : ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.)

 

หมายเหตุ 

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) คุ้มครอง 7 คน, รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) คุ้มครอง 12 คน, รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) คุ้มครอง 3 คน
  • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง**