ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 Super Save& ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ.

แชร์

รายละเอียดความคุ้มครอง

รายละเอียดการทำประกัน

เอกสารประกอบการทำประกัน

  • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

ช่องทางการชำระค่าเบี้ย

ธนาคารออมสิน

หมายเหตุ

  • รับเฉพาะรถยนต์ที่จดทะบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ,ไม่จำกัดอายุรถยนต์
  • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท  ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง