ประกันภัยรถยนต์ประเภทพิเศษ 2 พลัส & 3 พลัส

แชร์

จุดเด่น

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ประเภทรถที่รับประกันภัย ได้แก่

  • รถยนต์ส่วนบุคคล (รหัส 110)
  • รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210)
  • รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) (อายุรถไม่เกิน 15 ปี ตามปีจดทะเบียน)

2. ราคารถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือก

เอกสาร

  • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

รายละเอียดความคุ้มครอง

หมายเหตุ

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) คุ้มครอง 7 คน, รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) คุ้มครอง 12 คน, รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) คุ้มครอง 3 คน
  • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง