บริการทางการเงินผ่านตู้ ATM – Government Savings Bank

ลูกค้าบุคคล

บริการทางการเงิน

บริการทางการเงินผ่านตู้ ATM

บริการทางการเงินผ่านตู้ ATM

บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน จากเครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน การสอบถาม การถอนเงิน การโอนเงิน การเปลี่ยนรหัสประจำตัว และบริการอื่น ๆ สามารถทำผ่านเครื่อง ATM