บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์

แชร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในประเทศ/ต่างประเทศ
 • ใช้ฝากเงินสดที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ธนาคารออมสิน
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ทุกร้านค้าทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย VISA / Mastercard และ ร้านค้านั้นรับบัตร
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
 •  ใช้ซื้อสลากออมสินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินภายในธนาคารที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน
 • ใช้โอนเงินภายในบัตร
 • ใช้ทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ภายในวงเงินการใช้บัตรตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
 • ค่าออกบัตรทดแทน 100 บาท

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์

เอกสารการสมัครบัตร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก