ออมสิน สุดคุ้ม

แชร์

จุดเด่น

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุ 20 – 60 ปี ณ วันเริ่มทำประกันภัยครั้งแรก (สามารถต่อายุกรมธรรม์ได้ถึง 65 ปี)
 • ร่างกายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • การรับประกันภัยพิจารณาจากข้อมูลในถ้อยแถลง
 • ซื้อง่ายเพียงกรอกใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อแถลงสุขภาพ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เอกสาร

 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นสำหรับการให้ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์

 • การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระย0ะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคัร้งแรก เนื้องอก มะเร็ง ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อ นิ่ว การตัดทอลซิล หรืออดีนอยด์ เส้นเลือดขอด เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 • การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

หมายเหตุ

 • คุ้มครองผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60ปี(ต่ออายุไม่เกิน 65ปี)
 • คุ้มครองตามเงื่อนไข  และข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 • มีบัตรประกันภัยสุขภาพให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลในโครงการทั่วประเทศ
 • เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย เงื่อนไข และความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย