ประกันภัยรถยนต์ประเภทพิเศษ 2 พลัส & 3 พลัส

แชร์

3brochure 2+3+ (v3brochure 2+3+ (v2

 

“อุ่นใจทุกการเดินทาง ด้วยความคุ้มครองที่เหนือกว่า”

เริ่มต้นเพียง 5,999 บาท คุ้มครองรถ… คุ้มครองคุณ… คุ้มครองคู่กรณี

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ยกเว้น! ค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • TIP Flash Claim เคลมเร็ว เคลมง่าย ได้ทุกที่

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ประเภทรถที่รับประกันภัยได้แก่
            – รถยนต์ส่วนบุคคล (รหัส 110)
– รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส210)
            – รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) (อายุรถไม่เกิน 20 ปี ตามปีจดทะเบียน)
 • ราคารถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือก

เอกสารประกอบการทำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

ข้อควรระวัง

ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือการตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้​

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

ดาวน์โหลด : ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.)

 

หมายเหตุ 

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) คุ้มครอง 7 คน, รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) คุ้มครอง 12 คน, รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) คุ้มครอง 3 คน
 • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง**