รายละเอียด

“อุ่นใจทุกการเดินทาง ด้วยความคุ้มครองที่เหนือกว่า”

เริ่มต้นเพียง 6,900 บาท
คุ้มครองรถ… คุ้มครองคุณ… คุ้มครองคู่กรณี

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 

 • ยกเว้น! ค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • TIP Flash Claim เคลมเร็ว เคลมง่าย ได้ทุกที่

ความคุ้มครอง

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง** 

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

   • ประเภทรถที่รับประกันภัยได้แก่
               – รถยนต์ส่วนบุคคล (รหัส 110) 
               – รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส210)  – รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) (อายุรถไม่เกิน 20 ปี ตามปีจดทะเบียน)
   • ราคารถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือก

    

   

เอกสารประกอบการทำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

 

ข้อควรระวัง

ลูกค้าเปราะบาง หมายความว่า ลูกค้าซึ่งผู้ให้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เข่น ผู้ทีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจากัดในการสื่อสาร หรือการติดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ดังนั้น ในการเสนอขายให้พนักงานขายใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ โดยให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นผู้ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานขายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มนี้​

 

รับประกันโดย

บริษัทรับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

 

ดาวน์โหลด : ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร (คปภ.)

 

หมายเหตุ 

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) คุ้มครอง 7 คน, รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) คุ้มครอง 12 คน, รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) คุ้มครอง 3 คน
 • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง
 •  
 •