ขับขี่มั่นใจ ซื้อประกันภัยรถยนต์ 2+ผ่าน MyMo เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบกำหนด

แชร์

2plus731

Mymo Ciui Motor Insurance Social Media 1040x1040 หมายเหตุแบบสั้น 28.06

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 2+ (เฉพาะแผนความคุ้มครองรายปีเท่านั้น)

รับฟรี บัตรของขวัญโลตัส (Lotus’s Gift Card) มูลค่า 500 บาท (จำนวน 1,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม)

 

ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • วันที่ 28 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบกำหนด

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

 1. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 2+ แผนความคุ้มครองรายปี ที่ซื้อ ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น และไม่สามารถนำเบี้ยฯ กรมธรรม์อื่นมารวม เพื่อรับของรางวัลได้
 3. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน รางวัลเป็นเงินสดได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้สมัครขอเอาประกันทำการใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์
 5. ของรางวัล บริษัทฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้าผ่านทางที่อยู่ซึ่งใช้ในการสมัครขอเอาประกันภัย และชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้ว ภายใน 45 วัน หลังวันสิ้นสุดกิจกรรม
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ เงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1736

 เงื่อนไขการบัตรของขวัญโลตัส (Lotus’s Gift Card)

 1. บัตรของขวัญนี้ใช้ชำระค่าสินค้าที่ห้างโลตัส ได้ทุกสาขา ยกเว้นสินค้าประเภทสุรา บุหรี่และยาสูบ, ศูนย์อาหาร, บิลเพย์เมนท์, ค่าธรรมเนียม, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, โลตัส ช้อปออนไลน์ และร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของโลตัส
 2. บัตรของขวัญนี้สามารถเติมเงินและมีวงเงินในบัตรไม่เกิน 49,000 บาท และคงมูลค่าเพื่อใช้คราวต่อไปได้ มูลค่าคงเหลือจะปรากฎในใบเสร็จที่ชำระด้วยบัตรของขวัญโลตัส
 3. บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืนหรือทอนเป็นเงินสด, โอนหรือรวมมูลค่าระหว่างบัตร และไม่สามารถนำไปซื้อหรือเติมเงินให้บัตรของขวัญ โลตัส ใบอื่น
 4. บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด และ/หรือบัตรเครดิตได้
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรของขวัญ ยกเลิกบัตรของขวัญ รวมถึงไม่ชดเชยความเสียหายกรณีที่บัตรชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร หรือบัตรสูญหาย
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ที่โลตัสทุกสาขา หรือโทร. 1430
 • บริการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 2+) ผ่านช่องทาง Mobile Banking (MyMo) และเว็บไซต์ www.gsb.or.th เป็นบริการด้านประกันภัย ซึ่งสามารถซื้อแผนประกันภัยด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาทำประกันภัยกับธนาคาร หรือ ตัวแทนของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ สามารถซื้อได้ล่วงหน้าได้ 60 วัน และสามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองประกันภัยชั้น 2 พลัส ได้ 3 แบบ เริ่มต้น 90 วัน , 180 วัน
 • ผู้รับประกัน : บมจ. ทิพยประกันภัย
 • ผู้นำเสนอบริการ : ธนาคารออมสินในฐานะนายหน้า ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549

แผนประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 2+)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ประกัน 2+ 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองรถ 

 • กรณีรถยนต์เสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สูงสุด 100,000 บาท
 • กรณีรถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ สูงสุด 100,000 บาท
 • กรณีน้ำท่วม สูงสุด 100,000 บาท   

คุ้มครองคุณ

 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุด 100,000 บาท/คน
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 100,000 บาท/คน
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองคู่กรณี

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สูงสุด 500,000 บาท/คน และ10,000,000 บาท/ครั้ง

อนามัยบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.                                                

 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย                             

 1. ประเภทรถที่รับประกันภัยได้แก่
   • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110) กลุ่ม 3,4 และ 5 คุ้มครอง 5 ที่นั่ง
   • รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รหัส 210) คุ้มครอง 5 ที่นั่ง
   • รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) คุ้มครอง 2 ที่นั่ง
 1. รับประกันอายุรถไม่เกิน 20 ปี
 2. ราคารถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยที่เลือก
 3. เบี้ยประกันภัย สำหรับรถใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือเช่า
 • เกี่ยวกับปัญหาการใช้บริการซื้อประกันภัย หรือปัญหาด้านการใช้งานอื่นๆ ติดต่อสอบถาม MyMo Call Center โทรศัพท์ 1143
 • เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัย หรือต้องการติดต่อเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1736

แชร์