หน้าหลัก > โปรโมชัน > ออนไลน์ > ประกันชีวิตโรคร้ายแรง TIP Touch CI TOP 5

ประกันชีวิตโรคร้ายแรง TIP Touch CI TOP 5

ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2567

แชร์

Aw Ci Top 5 Woman Co731

Aw Ci Top 5 Woman Co

 

เมื่อซื้อประกันชีวิตโรคร้ายแรง TIP Touch CI TOP 5 ผ่าน Application MyMo

 • อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 20 – 30 ปี รับฟรี Gift Card Lotus มูลค่า 200 บาท
 • อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 31 – 40 ปี รับฟรี Gift Card Lotus มูลค่า 300 บาท
 • อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 41 – 50 ปี รับฟรี Gift Card Lotus มูลค่า 600 บาท
 • อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 51 – 60 ปี รับฟรี Gift Card Lotus มูลค่า 1,000 บาท

ระยะเวลากิจกรรม

 • วันที่ 24 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด ของรางวัลจำกัด 1,111 สิทธิ์ (กรมธรรม์) แรกเท่านั้น

 

 1. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตโรคร้ายแรง TIP Touch CI TOP 5 ผ่าน Application MyMo เท่านั้น
 2. ของรางวัลจำกัด 1,111 สิทธิ์ (กรมธรรม์) แรกเท่านั้น
 3. ของรางวัลนี้สำหรับการซื้อและชำระค่าเบี้ยฯ ปีแรก ผ่าน MyMo Application ของธนาคารออมสิน เท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ของรางวัล 1 ชิ้น (โค้ดส่วนลด) ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น และไม่สามารถนำเบี้ยฯ กรมธรรม์อื่นมารวม เพื่อรับของรางวัลได้
 5. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน รางวัลเป็นเงินสดได้
 6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบของรางวัล ในกรณีที่ผู้สมัครขอเอาประกันทำการใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
 7. ของรางวัล บริษัทฯ จะจัดส่งให้กับลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์ตามอยู่ที่ระบุไว้ในการสมัครขอเอาประกันและชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้ว ภายใน 45 วัน หลังวันสิ้นสุดกิจกรรม
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ เงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DLA Call Center โทร. 0-2118-5555
 1. บัตรของขวัญนี้ใช้ชำระค่าสินค้าที่ห้างโลตัส ได้ทุกสาขา ยกเว้นสินค้าประเภทสุรา บุหรี่และยาสูบ, ศูนย์อาหาร, บิลเพย์เมนท์, ค่าธรรมเนียม, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, โลตัส ช้อปออนไลน์ และร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของโลตัส
 2. บัตรของขวัญนี้สามารถเติมเงินและมีวงเงินในบัตรไม่เกิน 49,000 บาท และคงมูลค่าเพื่อใช้คราวต่อไปได้ มูลค่าคงเหลือจะปรากฎในใบเสร็จที่ชำระด้วยบัตรของขวัญโลตัส
 3. บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืนหรือทอนเป็นเงินสด, โอนหรือรวมมูลค่าระหว่างบัตร และไม่สามารถนำไปซื้อหรือเติมเงินให้บัตรของขวัญ โลตัส ใบอื่น
 4. บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด และ/หรือบัตรเครดิตได้
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรของขวัญ ยกเลิกบัตรของขวัญ รวมถึงไม่ชดเชยความเสียหายกรณีที่บัตรชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร หรือบัตรสูญหาย
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแผนกลูกค้ามัพันธ์ ที่โลตัสทุกสาขา หรือโทร. 1430

แชร์