หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > สุขภาพ > เอาใจสายประกัน ได้(เงิน)คืน ได้คุ้ม(ครอง)

เอาใจสายประกัน ได้(เงิน)คืน ได้คุ้ม(ครอง)

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 2567

แชร์

เอาใจสายประกัน

A4 Copy@2x 100

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท ใช้จ่ายในหมวดประกันทั้งการซื้อกรมธรรม์ใหม่ และจ่ายเบี้ยรายปี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท

 • สำหรับผู้ถือบัตรที่ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินในหมวดประกัน ภายใต้ MCC Code : 5960 และ 6300 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS พิมพ์ GIN#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และต้องได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/บัตร ตลอดรายการ ก่อนหรือหลังทำรายการก็ได้
 • รับเครดิตเงินคืน ตามยอดการใช้จ่ายในหมวดประกัน (ทั้งการซื้อกรมธรรม์ใหม่ และจ่ายเบี้ยรายปี) ดังนี้

ยอดใช้จ่ายประกัน

(ต่อเซลล์สลิป)

รับเครดิตเงินคืน

(บาท)

10,000 – 49,999 บาท 60 บาท
50,000 – 99,999 บาท 300 บาท
100,000 – 499,999 บาท 600 บาท
500,000 บาทขึ้นไป 3,500 บาท

 

 • ยอดใช้จ่ายประกันที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน ไม่รวม ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)และยอดผ่อนชำระ Sabaijai by GSB หรือผ่อนชำระอื่นๆ ทุกประเภท
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายจะคำนวณแยกแต่ละเซลล์สลิป ไม่สามารถนำยอดมาสะสมหรือรวมกันได้

ตัวอย่างที่ 1

มีรายการใช้จ่ายประกัน 2 เซลล์สลิป ยอดใช้จ่าย 400,000 บาท และ 100,000 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 600 + 600 = 1,200 บาท

ตัวอย่างที่ 2

มีรายการใช้จ่ายประกัน 2 เซลล์สลิป ยอดใช้จ่าย 990,000 บาท และ 10,000 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 3,500 + 60 = 3,560 บาท

ตัวอย่างที่ 3

มีรายการใช้จ่ายประกัน 2 เซลล์สลิป ยอดใช้จ่าย 500,000 บาท และ 500,000 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 3,500 + 3,500 = 7,000 บาท

 • กรณีลงทะเบียนและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน รวมถึงบัตรเสริมทุกใบภายใต้ชื่อบัญชีบัตรหลักนั้นๆ ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลักประเภทที่สูงที่สุดเพียงหมายเลขเดียว
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้จนถึงวันที่ธนาคารสรุปข้อมูล
 • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการได้รับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อมายังธนาคารภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าการมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 • ธนาคารฯ จะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปและข้อความยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • เครดิตเงินคืนที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์