หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > เงินด่วนทันใจ พร้อมใช้ยามฉุกเฉิน แค่เปลี่ยนสลากหรือเงินฝากเป็นเงินก้อนใหญ่ ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์

เงินด่วนทันใจ พร้อมใช้ยามฉุกเฉิน แค่เปลี่ยนสลากหรือเงินฝากเป็นเงินก้อนใหญ่ ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2567

แชร์

เงินด่วนทันใจ สินเชื่อชีวิตสุขสันต์731

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

จุดเด่น

  • ยังได้รับดอกเบี้ยเหมือนเดิม
  • สลากออมสินยังได้ลุ้นรางวัล
  • เงินสำรองพร้อมใช้ อุ่นใจยามฉุกเฉิน
  • ยังได้รับดอกเบี้ยและยังได้ลุ้นรางวัลเหมือนเดิม

อนุมัติตามระยะเวลาที่กำหนด ได้รับของสมนาคุณ ตามวงเงินกู้ ดังนี้

 • วงเงินกู้ 500,000 บาท ถึง 999,999 บาท ได้รับของสมนาคุณ บัตร Gift Card Lotus มูลค่า 300 บาท ต่อราย (จำกัด 200 รายแรก)
 • วงเงินกู้ 1,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับของสมนาคุณ บัตร Gift Card Lotus มูลค่า 500 บาท ต่อราย (จำกัด 300 รายแรก)

คุณสมบัติผู้กู้ :

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย (กรณี สลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม)
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

เอกสารการสมัคร :

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักประกันการกู้เงิน (สลากออมสิน)

 

อัตราดอกเบี้ย: กรณีใช้สลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกัน อยู่ระหว่าง 2.688%-3.775% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม: ไม่มี

ระยะเวลาโปรโมชัน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567


แชร์