หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ไลฟ์สไตล์ > ดูหนังทุกเรื่อง ราคาสุดคุ้ม ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

ดูหนังทุกเรื่อง ราคาสุดคุ้ม ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567

แชร์

Thumb Major

Major Creat A4

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท ,เพรสทีจ และ เวิลด์

 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่งปกติ (Normal Seat) ในระบบปกติ (2D) เท่านั้น ได้ในราคา 59 บาท ต่อที่นั่ง พร้อมรับ ชุด Combo set ( Popcorn 64 Oz + Drink 32 Oz) ณ โรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ทุกสาขา ที่ร่วมรายการ โดยชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท ,เพรสทีจ และ เวิลด์
 • ผู้ถือบัตรสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon Seat , Optimus Chair และเป็นระบบ Atmos/3D ได้ โดยชำระส่วนต่างเอง
 • จำกัดสิทธิ์ 4 ที่นั่ง/บัตร/เดือน
 • จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 ที่นั่งตลอดรายการ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส ,ทีคิวเอ็ม อินฟินิตี้ ,อีคอมเมิร์ซ และพรีเมี่ยม

 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่งปกติ (Normal Seat) ในระบบปกติ (2D) เท่านั้น ได้ในราคา 50% จากราคาปกติ พร้อมรับ ชุด Combo set ( Popcorn 64 Oz + Drink 32 Oz) ณ โรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ โดยชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส ,ทีคิวเอ็ม อินฟินิตี้ ,อีคอมเมิร์ซ และพรีเมี่ยม
 • ผู้ถือบัตรสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon Seat , Optimus Chair และเป็นระบบ Atmos/3D ได้ โดยชำระส่วนต่างเอง
 • จำกัดสิทธิ์ 4 ที่นั่ง/บัตร/เดือน
 • จำกัดสิทธิ์รวม 5,000 ที่นั่งตลอดรายการ

เงื่อนไขทั่วไป

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารออมสิน และ Major Cineplex ได้
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคาร จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Major line โทร. 02 515 5555 เวลา 9.00 น. – 22.00 น. ได้ทุกวัน
 • ธนาคารออมสิน และ Major Cineplex มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของ  ธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง GSB Contact Center โทร.1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999

แชร์