หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > แบ่งชำระ > Sabaijai on Web แค่คลิ๊ก ก็ผ่อนสบาย หมวดไหนก็ผ่อนได้ 0% นาน 3 เดือน

Sabaijai on Web แค่คลิ๊ก ก็ผ่อนสบาย หมวดไหนก็ผ่อนได้ 0% นาน 3 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.  - 31 ธ.ค. 2567

แชร์

Sabaijai Creat731

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

  • สำหรับผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทรายการใช้จ่าย ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท รายการซื้อหน่วยลงทุนและกองทุนต่างๆ รายการชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น และยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท/ เซลล์สลิป สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้
ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
(
Flat Rate) ต่อเดือน
3 เดือน 1,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 1,000 บาทขึ้นไป 0.65%
10 เดือน 1,000 บาทขึ้นไป 0.65%
  • ผู้ถือบัตรสามารถทำรายการผ่อนชำระด้วยตนเองผ่านบริการ Sabaijai on web ผ่าน Link : http://IPP.gsb.or.th หรือทางเว็บไซต์gsb.or.th > โปรโมชันและสิทธิพิเศษ > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > แบ่งชําระ  ระหว่างเวลา 08.00 – 22.00 น. ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร
  • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนจะต้องทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 –  31 ธันวาคม 2567
  • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ได้รับคะแนนสะสม GSB Reward Point
  • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
  • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 


แชร์