หน้าหลัก > โปรโมชัน > เงินฝาก > ออมสินฉลอง 111 ปี จัดดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดคุ้ม กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน

ออมสินฉลอง 111 ปี จัดดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดคุ้ม กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 2567 

แชร์

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน731 2

 

เงินฝาก 11 เดือน Apr2024 Final

รายละเอียดเงินฝาก :

เงื่อนไขการฝาก

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 2. บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
 3. นิติบุคคลทุกประเภท
 4. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.61 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.89 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 2567 

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 • เมื่อฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก
 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

แชร์