หน้าหลัก > โปรโมชัน > ที่น่าสนใจ > ทรู ดีแทคเติมเงิน ยิ่งเติมเยอะ ยิ่งได้(เน็ต)เยอะ

ทรู ดีแทคเติมเงิน ยิ่งเติมเยอะ ยิ่งได้(เน็ต)เยอะ

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2567

แชร์

True Dtac731

True Dtac

 

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ดีแทค และ ทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา
 2. เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นที่ร่วมรายการ :

ทรูมูฟ เอช  :  แอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ทรูมันนี่  เป๋าตังค์เปย์ และทรู ไอเซอร์วิส

ดีแทค    : แอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ทรูมันนี่  เป๋าตังค์เปย์ และดีแทคแอป  (ยกเว้นช่องทางบัตรเติมเงิน, บริการใจดีให้โอน, หรือการเติมเงินจากเบอร์รายเดือน)

 

 1. ผู้ใช้บริการจะได้รับอินเทอร์เน็ตฟรี 3GB อายุการใช้งาน 2 วัน ( หมดอายุเที่ยงคืนของวันที 2 ) นับจากได้รับข้อความยืนยันผ่านทาง SMS เมื่อเติมเงินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
 2. เริ่มใช้ฟรีอินเทอร์เน็ตหลังได้รับข้อความยืนยัน
 3. ความเร็วอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับประเภทซิม อุปกรณ์ และ พื้นที่การใช้งานของผู้ใช้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินต้องมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 5. สิทธิ์ที่ได้รับตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 6. การใช้บริการส่วนเกินนอกเหนือจากที่ได้รับสิทธิการใช้งานตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการ แพ็กเกจเสริม หรือ รายการส่งเสริมการขายที่สมัครใช้บริการ
 7. เช็กวันหมดอายุ

ทรูมูฟ เอช  : กด *900#โทรออก (ฟรี) หรือที่ทรูมูฟเอช ( https://topping.truemoveh.com/true-easy-check )

ดีแทค        : กด *101*1# โทรออก (ฟรี) หรือที่ดีแทคแอป( https://s.dtac.co.th/TDOR/2p9pdko2 )

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกการรับสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือ ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 4. ระยะเวลากิจกรรม 1 เมษายน  2567 – 31 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ

 

 1. This promotional campaign is for individual dtac and TrueMove H prepaid subscribers.
 2. Only top-ups via participating applications are valid.

TrueMove H   Bank applications of Bangkok Bank,

Krungthai Bank, Bank of Ayudhya (Krungsri), KASIKORNBANK, TMBThanachart Bank, Siam Commercial Bank, BAAC, Government Savings Bank, TrueMoney, Paotang Pay, and True iService

dtac             Bank applications of Bangkok Bank,

Krungthai Bank, Bank of Ayudhya (Krungsri), KASIKORNBANK, TMBThanachart Bank, Siam Commercial Bank, BAAC, Government Savings Bank, TrueMoney, Paotang Pay, and dtac app (except top-up card, Jaidee Balance Transfer service or top-up from postpaid number)

 

 1. By topping up 200 baht or more, the subscriber will receive 3 GB data free of charge, valid for 2 days (expired at midnight of day 2), after receiving confirmation SMS.
 2. The free data benefit is valid after confirmation SMS is submitted.
 3. The speed of Internet depends on the type of SIM card, device, and service usage area of user.
 4. The prepaid subscriber must have at least 1 remaining validity day to participate in the campaign.
 5. The free data benefit cannot be refunded, exchanged for, transferred to cash or other items and cannot be transferred to any other individual or legal entity.
 6. For excess usage, the subscriber will be charged according to the service rates, add-on packages or promotional items subscribed to.
 7. The benefit’s expiry date can be checked via:

TrueMove H  :  Dial *900# or visit TrueMoveH (https://topping.truemoveh.com/true-easy-check)

dtac            : dial *101*1# or visit dtac app (https://s.dtac.co.th/TDOR/2p9pdko2)

 1. The Company reserves the right to revoke the subscriber’s privileges and/or take any other actions if there has been any misconduct, fraud, or violation of the law found, in order to be eligible for privileges in this promotional campaign.
 2. The Company reserves the right to modify, suspend, or terminate the terms and conditions of this promotional campaign as deemed appropriate, with prior notice to the subscriber through channels deemed appropriate by the Company.
 3. This primotional campaign is under terms and conditions applied by the Company.
 4. The campaign period is 1 April 2024 – 31 May 2024 or until further notice by the Company.

แชร์