banner banner
หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต และ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต และ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน

 

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement)
สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต และ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน

 

 

สมัครรับ E Statement Final

E-Statement เป็นบริการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสด ผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสด โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

 

Btn ลงทะเบียน

 

ข้อดี

  • เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตรทราบยอดสรุปรายเดือน (Statement) ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่ต้องรอรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดทางไปรษณีย์
  • ลดการใช้กระดาษ และรักษาสิ่งแวดล้อม
Skip to content