banner banner

บริการ NDID

บริการ NDID
(อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย)
ลูกค้าสามารถเตรียมตัวโดยทำ e-KYC ที่สาขา* ไว้ก่อน
*ปัจจุบันเปิดให้บริการพิสูจน์ตัวตนแบบ Face Recognition เฉพาะสาขาที่กำหนดเท่านั้น
NDID คืออะไร ?
(National Digital Identity)
คือ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า
(Face Recognition) เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
ประโยชน์ของ NDID
ลดความเสี่ยงในการ
ปลอมแปลงตัวตน
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
และประหยัดเวลา
สามารถเข้าถึงบริการ
ที่หลากหลายในอนาคต
ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ NDID
1
Dip Chip
นำบัตรประชาชนไปยืนยัน
ตัวตนที่ธนาคารออมสิน
ทุกสาขา
2
Face Recognition
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยวิธีดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า
3
NDID Service
การเปิดบริการ NDID บน Mymo สำเร็จ
คำถาม-คำตอบสำหรับลูกค้า
บริการพิสูจน์และยืนยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)
หรือบริการ NDID (National Digital ID)
(อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย)
อัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการ
คำถาม - คำตอบ (Q&A)
1. ผู้สนใจใช้บริการ NDID ต้องทำอย่างไร ขั้นตอนการใช้บริการ NDID

ขั้นตอนการใช้บริการ NDID


พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) 2. ลงทะเบียน NDID ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo
สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ทำการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า ผ่าน MyMo
2. ทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่านเครื่อง SUMO ณ ธนาคารออมสินสาขา


2. ลงทะเบียน NDID ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo


นำไปใช้ในโครงการ NDID
เช่น เปิดบัญชี ขอสินเชื่อ สมัครบัตรเครดิต
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น


สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบสาขาที่ให้บริการ
2. บริการ NDID ปลอดภัย หรือไม่ ขั้นตอนการใช้บริการ NDID

หลักการออกแบบระบU NDID เป็นแบบ Data Security and Privacy by Design เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล (Decentralized) โดยข้อมูลยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า

ข้อมูลที่รับ-ส่งผ่าน NDID Platform จะใช้เทคโนโลยี Blockchain และบันทึกเพียง Timestamp Log ซึ่งบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (ผู้ดูแลระบบ) จะไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆ ของลูกค้า

3. การลงทะเบียนและใช้บริการ NDID มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID
4. ข้อพึงระวังในการใช้บริการ NDID มีอะไรบ้าง
หากลูกค้าได้รับข้อความแจ้งเตือน (Notification) สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ลูกค้าตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการสมัครไว้
5. วิธีการถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนที่แอปพลิเคชัน MyMo ต้องถ่ายรูปอย่างไร
วิธีการถ่ายรูปที่ถูกต้อง
1. ใบหน้าตรง ไม่ก้มหรือเงย ไม่เอียงซ้ายขวา
2. ไม่ใส่แว่นตากันแดด หรือแว่นเคลือบสี เพื่อให้เห็นดวงตาอย่างชัดเจน
3. เห็นความกว้างของใบหน้าชัดเจน
4. ฉากหลังของภาพควรมีสีอ่อนและไม่มีลวดลาย รวมถึงไม่ปรากฏเงาของผู้ใช้บริการบนฉากหลัง
5. ไม่มีใบหน้าของบุคคลอื่นปรากฏอยู่ในภาพ
6. แสงต้องเพียงพอต่อการถ่ายภาพ
6. ช่วงเวลาในการให้บริการ NDID ของธนาคารออมสิน
1) กรณีลูกค้าต้องการลงทะเบียน สามารถทำรายการได้ 24 ชั่วโมง
2) กรณีลูกค้าต้องการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สามารถทำรายการได้ 24 ชั่วโมง
3) กรณีลูกค้าต้องการเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน ผ่านบริการ NDID สามารถทำรายการได้ 24 ชั่วโมง*
4) กรณีขอใช้บริการ NDID จากธนาคารอื่นเพื่อยืนยันตัวตนและเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน
สามารถทำได้ตามช่วงเวลาที่ธนาคารนั้นๆ กำหนด
5)กรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียน สามารดทำรายการได้ 24 ชั่วโมง

*หมายเหตุ : การเปิดบัญชี หมายถึง การเปิดบัญชีสลากดิจิทัล เนื่องจากอยู่ระหว่างการให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย
Skip to content