4 เรื่องต้องพร้อมก่อนเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

Shutterstock 1926325706

ในวันที่เงินเดือนไม่พอใช้ ไหนจะเงินเก็บก็เหลือร่อยหรอลงทุกที สิ่งเหล่านี้อาจเป็นปัญหาชีวิตที่วัยทำงานกำลังพานพบอย่างเลี่ยงไม่ได้ การลงทุนในกองทุนรวมจึงเป็นทางออกเพื่อหวังผลตอบแทนและกำไรกลับคืนมา แต่ถึงอย่างไรการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน แม้จะมีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ทว่าก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเช่นกัน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงจึงต้องศึกษาข้อมูลทุกครั้งก่อนตัดสินใจ การเตรียมพร้อมความรู้ด้านการลงทุนคือสิ่งที่จะปูพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อเพิ่มพูนสินทรัพย์ในระยะยาว

กองทุนรวม (Mutual Fund) คืออะไร

กองทุนรวม เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งจากการรวบรวมเงินของนักลงทุนเพื่อนำเงินลงทุนที่รวมกันได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นและทำให้เงินก้อนนี้เติบโตงอกเงยเพิ่มมากขึ้นกลับคืนไปสู่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวมอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญที่สอบผ่านคุณวุฒิทางการเงิน

เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

มีเป้าหมายทางการลงทุน

แม้การลงทุนในกองทุนรวมจะใช้เงินทุนไม่มากตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็สามารถเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักลงทุนได้แล้ว ทั้งยังมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่สามารถทำได้โดยง่ายผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ถึงอย่างไรการมีเป้าหมายจากการลงทุนที่ชัดเจนย่อมเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าเพื่อให้นักลงทุนสามารถวางแผนได้ว่าจะบริหารการลงทุนได้อย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดและตอบโจทย์กับความต้องการ เช่น ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ลงทุนเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ เป็นต้น เมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ แล้ว นอกจากนี้การลงทุนผ่านกองทุนรวมให้ผลตอบแทนกลับมาในหลายรูปแบบเช่น เงินปันผลที่มีเสียภาษี 10% (Dividened)หรือ กำไรส่วนต่างที่ไม่ต้องเสียภาษี (Capital Gain) ก่อนการลงทุนจึงต้องมีเป้าหมายให้กับตัวเองเพื่อให้เลือกลงทุนได้เหมาะสมกับผลตอบแทนที่ต้องการ

รู้จักประเภทกองทุนรวมเพื่อกระจายความเสี่ยง

การลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภทมีความเสี่ยงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเงินที่ลงทุนไปจะถูกเอาไปลงทุนกับกองทุนอะไรบ้าง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่นักลงทุนต้องศึกษาประเภทกองทุนรวมให้เข้าใจเพื่อให้การตัดสินใจลงทุนใดๆ ให้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาคุ้มค่าที่สุด เช่น

  • กองทุนตราสารหนี้ เช่นพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร เปลี่ยนรูปแบบเงินออมเป็นเงินลงทุนที่ความเสี่ยงน้อยกว่า
  • กองทุนตราสารทุน เช่น กองทุนหุ้น กองทุนดัชนีหุ้น เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้ให้ผลตอบแทนมากขึ้นแต่ผู้ลงทุนก็ต้องพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน
  • กองทุนรวมต่างประเทศ เป็นการซื้อกองทุนรวมในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนตามศักยภาพในการเจริญเติบโตของประเทศนั้นๆ ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งในกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ เป็นต้น
  • กองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF)
  • กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกและอื่นๆ เช่น ทองคำ น้ำมัน เป็นการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ และเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง

ศึกษา Fund Fact Sheet ให้ดี

คู่มือชั้นดีสำหรับนักลงทุนมือใหม่เพราะ Fund Fact Sheet คือหนังสือชี้ชวนการลงทุนที่จะบอกได้ว่ากองทุนกองนี้ลงทุนในอะไรบ้าง มีความเสี่ยงอะไรบ้าง และเงื่อนไขมีอะไรบ้าง มูลค่าขั้นต่ำในการซื้ออยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนจะเลือกลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งให้ได้รู้ถึงรายละเอียดสำคัญ ได้แก่

  • นโยบายการลงทุน ที่บอกว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทอะไร เพราะกองทุนประเภทแตกต่างกันย่อมให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ทำให้กลยุทธ์ในการลงทุนแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น ลงทุนแบบ Active หรือ ลงทุนแบบ Passive
  • ความเสี่ยงในการลงทุน ที่จะแบ่งระดับความเสี่ยงของกองทุนไว้อย่างชัดเจน เช่นกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยในขณะที่กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกที่มีความเสี่ยงมาก
  • สัดส่วนของการลงทุน เพราะการลงทุนในการลงทุนรวมเป็นการกระจายความเสี่ยงในกองทุนที่หลากหลาย ไม่ทุ่มไปที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งจะชี้แจงสัดส่วนการลงทุนไว้อย่างชัดเจนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เข้าใจได้
  • ค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บ เช่น ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการ และค่าธรรมเนียมในการซื้อ/ขาย เมื่อผู้ลงทุนมีข้อมูลเรื่องค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียอย่างชัดเจนจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อเลือกกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด
  • ผลตอบแทนย้อนหลัง เพื่อให้เปรียบเทียบได้ว่ากองทุนที่มีความคล้ายคลึงกันมีประสิทธิภาพในการเงินบริหารได้ดีกว่ามากน้อยแค่ไหน

เข้าใจเรื่องค่าธรรมเนียม

เมื่อตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนนี้จะมีผู้จัดการกองทุนช่วยบริหารการลงทุนให้ร่วมกับผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงสินทรัพย์การลงทุนต่างๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงเองได้ ซึ่งค่าบริการจากการบริหารกองทุนรวมจะอยู่ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมและจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บเมื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุนเช่นซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุน และ ค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวม การเข้าใจค่าธรรมเนียมจะช่วยให้สามารถตัดสินเลือกลงทุนในกองทุนได้อย่างคุ้มค่า สร้างกำไรกลับมาได้มากกว่า

 

เลือกผู้ช่วยการลงทุนที่ตอบโจทย์

การใช้บริการธุรกรรมกองทุนคือทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่เริ่มต้นลงทุนได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้น เช่น MyMo MyFund โดยออมสินที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ใจนักลงทุนให้สามารถเลือกทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น เปลี่ยนรูปแบบการลงทุนให้เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนผ่านแอปพลิเคชั่น สามารถประเมินระดับความเสี่ยงเพื่อการลงทุนที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเองพร้อมคำแนะนำสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นที่ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มาข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Shutterstock 1543917539

อยากมีเงินเก็บตั้งแต่ First Jobber เริ่มต้นออมเงินอย่างไรดี

First Jobber อยากสะสมเงินเก็บให้ตัวเองตั้งแต่ทำงานที่แรกเริ่มต้นอย่างไรดี เคล็ดลับวางแผนออมเงินล่วงหน้า มีเงินเก็บให้ตัวเองได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 286532258

พักฟื้นหัวใจคนหมดไฟ ให้การเดินทางช่วยเยียวยา

หมดไฟจนไร้เรี่ยวแรงจะตื่นไปทำงานแต่ละวัน เป็นเพราะอยู่กับความเครียดมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาดูแลใจคนทำงานให้การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยเยียวยาดีกว่า

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1016991457

5 ประเทศน่าเที่ยว ค่าครองชีพเป็นมิตรกับคนรักการเดินทาง

ตะลอนเที่ยวต่างประเทศแบบประหยัดงบกับเมืองน่าเที่ยวรอบโลกตอบโจทย์คนรักการเดินทางและเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าสตางค์

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1582426795

Healthy Aging ประคองใจอย่างไรในสังคมสูงวัยที่ไร้บุตรหลาน

ชราวัยแต่ไม่ชราใจ วางแผนชีวิตหลังเกษียนอย่างไรให้จิตใจและการเงินมั่นคงแม้ไร้บุตรหลานเพื่อชีวิตในบั้นปลายที่สุขสบา

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 492158239

เคล็ดลับสมองแจ่มใส เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกวัย

สมองที่แข็งแรงย่อมทำให้คนเราสุขภาพดีและมีชีวิตที่เป็นสุข แต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรใส่ใจอะไรบ้างเพื่อสมองที่สุขภาพดี

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1660073293

ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน คำถามที่มนุษย์เงินเดือนปลงไม่ตก

เตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโด สิ่งใดบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการลงทุนทางที่อยู่อาศัยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Miniature,professional,tax,accountant,or,preparer,on,calculator.,blank,tax

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทางออกที่ดีเพื่อการลดหย่อนภาษี

ทุกปีผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีกันเท่าไหร่บ้าง การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยลดหย่อนภาษีได้ดีกว่าอย่างไร เพราะอะไรประกันชีวิตสะสมทรัพย์จึงดีไม่แพ้การออมเงิน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

ทำไมหลังคอนเสิร์ตทีไรมักรู้สึกว่าใจหม่นหมองเสียทุกครั้ง Post-Concert Depression คืออะไร และคนรักการไปคอนควรรับมือภาวะทางใจนี้อย่างไร

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

ควรเริ่มวางแผนเกษียนเมื่อไหร่ ?  คำถามในใจของมนุษย์วัยทำงานที่มองการณ์ไกล เพราะท้ายที่สุดเส้นทางชีวิตทำงานก็ย่อมสิ้นสุดลงท่ีการเกษียณอายุ

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยจำเป็นแค่ไหน เพราะการทำประกันอัคคีภัยเป็นมากกว่าเรื่องไฟไหม้บ้านแต่ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่นๆ ต่อที่อยู่อาศัย

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2057838890

6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม