วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ณ ชุมชนวัดไผ่ตัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมี คุณชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็นตัวแทนรับมอบอาหารกล่องปรุงสุก จำนวน 400 กล่อง และน้ำดื่มธนาคารออมสิน จำนวน 6,000 ขวด โดยได้จัดสรรให้ภายในชุมชนวัดไผ่ตันจำนวน 3 ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของสำนักงานเขตพญาไท

14318128315975

14318128634009

14318128691794

14318128586312

14318128540561

14318128465080

14318128434673

14318128364245

Skip to content