วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

ควรเริ่มวางแผนเกษียนเมื่อไหร่ ?  คำถามในใจของมนุษย์วัยทำงานที่มองการณ์ไกล เพราะท้ายที่สุดเส้นทางชีวิตทำงานก็ย่อมสิ้นสุดลงท่ีการเกษียณอายุ การสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองจึงต้องเริ่มตั้งแต่การคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ รู้ตัวเลขเงินเก็บที่ควรมี เพื่อเตรียมพร้อมออมเงินก่อนจะลงทุนให้ทรัพย์สินงอกเงย เพื่อให้สามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างรอบคอบก่อนสาย

คำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้หลังเกษียณเพื่อวางแผนการออม

ความมั่นคงทางการเงินสร้างได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องมีเงินสะสมเท่าไหร่จึงจะเรียกได้ว่ามั่นคง จะรู้ได้ก็โดยการสำรวจตัวเราว่าในปัจจุบันมีจำนวนค่าใช้จ่ายมากน้อยอย่างไร เพื่อให้ประเมินได้ว่าในยามแก่ตัวไปจะมียอดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เพื่อตั้งเป้าหมายในการออมเงิน ดังเช่น

  • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีพ
  • ค่าใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบายและความสุขของชีวิต
  • ค่าดูแลเลี้ยงดูบุตรหลาน
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าชำระหนี้สินที่ติดค้าง

วิธีคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณ

เกษียนไปแล้วจะมีเงินพอใช้แค่ไหน คำนวณได้โดยวิธีต่อไปนี้

เงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณ = ค่าใช้จ่ายต่อเดือน X 12 เดือน X จำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่

เช่น ตั้งใจให้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณคิดเป็น 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน (ขึ้นอยู่กับบุคคล)  โดยปัจจุบันมีการใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 35,000 บาท ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาท เท่ากับจะมีค่าใช้จ่ายต่อปีหลังเกษียณทั้งหมดราวๆ 210,000 บาท เมื่อคิดแล้วเราอาจมีชีวิตอยู่หลังเกษียณได้ราวๆ 20 ปี เงินเก็บที่เราควรมีก่อนเกษียณจึงอยู่ที่ 6,000,000 บาท

เห็นตัวเลขออกมาแล้วอาจมองดูเป็นจำนวนเงินที่มากโข นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมยิ่งเริ่มออมเงินไวเท่าไหร่ยิ่งสร้างความมั่นคงเป็นกำไรชีวิตได้ไวเท่านั้น

อยากเกษียณไปแล้วมีเงินใช้ไม่ลำบาก เริ่มต้นที่การออม

ลำพังเงินออมที่เก็บหอมรอบริบอาจไม่พอใช้ตลอดไปในช่วงวัยเกษียณ การลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนกลับคืนจึงเป็นคำตอบที่ยั่งยืนของมนุษย์เงินเดือนที่มองหาความสุขสบายในช่วงปั้นปลายชีวิตโดยไม่ต้องกังวลกับเงินเก็บที่ร่อยหรอลงไป โดยมีวิธีคำนวณดังนี้

เงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณ = ค่าใช้จ่ายต่อเดือน X 12 เดือน  / อัตราผลตอบแทนการเงินออมต่อปี

เช่น ประเมินแล้วว่าค่าใช้จ่ายของชีวิตหลังเกษียณจะมีประมาณ 25,000 บาทต่อเดือน โดยมีผลตอบแทนจากการเงินออม 5% ต่อปี รูปแบบการคำนวณจึงออกมาเป็น 25,000 X 12 / 5% ซึ่งเท่ากับว่าหลังเกษียณไปเราจะมีเงินใช้ 6,000,000 บาท เป็นเป้าหมายในการเก็บเงินก่อนเกษียณเพื่อให้สามารถมีเงินใช้ 25,000 บาทต่อเดือนนั่นเอง

จะเห็นว่ายิ่งได้รับผลตอบแทนจากการออมเงินมากเท่าไหร่ ความกดดันในการเก็บก็จะน้อยลงมาเท่านั้น เช่นถ้าหากว่าค่าใช้จ่ายที่เท่ากัน 25,000 บาทต่อเดือน แต่มีผลตอบแทนจากการเงินออมมากถึง 10% ต่อปีเท่ากับว่าเราสามารถเก็บเงินก้อนที่ควรมีก่อนเกษียณได้น้อยลงถึง 3,000,000 บาท

การออมเงินอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนจึงเป็นหนึ่งหนทางยั่งยืนเพื่อความสุขสบายในช่วงสุดท้ายของชีวิต

เริ่มต้นออมเงินอย่างไรให้มีพร้อมใช้หลังเกษียณ

เมื่อรู้แล้วว่าเป้าหมายของการออมเงินคือชีวิตที่สุขสบายหลังเกษียณ เริ่มแรกของการวางแผนออมเงินคือการเรียนรู้รูปแบบของเงินออมเพื่อการงอกเงยผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งหากเป็นวัยทำงาน สามารถแบ่งได้ดังนี้

  • เงินออมอัตโนมัติ เป็นการออมเงินภาคบังคับ (Compulsory Saving) ของแรงงานในระบบ เช่น เงินประกันสังคม (ม.33), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน หรือ การออมที่จำเป็นต้องจ่ายทุกเดือน
  • เงินออมทางเลือก เป็นการออมเงินจากความสมัครใจ (Voluntary Saving) เพื่อแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ประกันสังคม ม.40, กองทุนการออมแห่งชาติ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้ได้รับบำเหน็จบำนาญหลังการเกษียณ
  • เงินออมเพิ่มพูน เป็นการออมเงินที่ตั้งใจเก็บสะสมเพื่อมูลค่าที่เพิ่มพูน เช่น เงินฝากประจำ ผลตอบแทนจากการลงทุน ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์

การเริ่มต้นเก็บออมเพื่อให้มีเงินใช้หลังเกษียณจึงต้องให้ความสำคัญกับเงินออมในรูปแบบที่ช่วยเพิ่มพูนผลตอบแทนที่งอกเงยและสร้างกำไร โดยการศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุด รวมทั้งติดตามแนวคิดการออมเงินรูปแบบต่างๆ เพื่อศึกษาว่า ออมเงินแบบไหนให้กำไรเร็วกว่า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังใจต้องการ

เงินฝากออมสิน ทางเลือกออมเงินอย่างยั่งยืน

การออมเงินอย่างยั่งยืนอยู่ที่วินัยในการออมเป็นสำคัญ เพราะต้องอาศัยทั้งความสม่ำเสมอและแน่วแน่เพื่อผลลัพธ์ที่หอมหวานในสุดท้ายปลายทาง การทำบัญชีเงินฝากกับออมสินจึงเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีด้วยรูปแบบบัญชีที่หลากหลายและให้ผลตอบแทนแตกต่างกัน ดังนี้

เงินฝากประจำกับธนาคารออมสิน

เป็นวิธีออมเงินกับธนาคารออมสินโดยการทำบัญชีเงินฝากประจำเพื่อหวังผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยการออม ยิ่งฝากประจำสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานาน ยิ่งได้ดอกเบี้ยทวีคืนกำไรกลับมา ทั้งยังเป็นหลักประกันที่เพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตและเงินสำรองในยามฉุกเฉิน ที่เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ยังมีฝูกนุ่มรองรับ เงินฝากประจำของธนาคารออมสินแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ ดังนี้

 

การทำบัญชีเงินฝากประจำ เป็นการฝึกวินัยทางการออมอีกหนึ่งทาง เพราะเป็นการบังคับตัวเองให้ฝากเงินตามจำนวนและเวลาที่ธนาคารกำหนด ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างหลักทรัพย์สำรองให้กับก้าวย่างในอนาคตและเดินทางไปถึงวันเกษียณได้อย่างมั่นคง

 

ที่มาข้อมูล ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2057838890

6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2185859817

Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าการตลาด Nostalverse สามารถปลุกความทรงจำในอดีตเพื่อความสุขที่หวนคืน สู่การต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1759174118

Post Vacation Depression ทำไมใจหมองหม่นหลังเที่ยว

จริงๆแล้วคนเรามีโอกาสเผชิญกับสภาพจิตใจที่แห้งเหี่ยวหลังกลับจากทริปเที่ยว หรือที่เรียกว่า Post Vacation Depression นักเที่ยวตัวจริงควรรับมือกับอาการนี้อย่างไร

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2152426145

ดื่มน้ำน้อยไปทำอย่างไรให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการย่อมส่งผลเสียต่อให้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ ทั้งยังอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกมาก ใส่ใจสุขภาพได้ง่ายๆกับเทคนิคดื่มน้ำอย่างเหมาะสม

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Image 12

วางแผนมีลูกสักคน เก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี

การมีลูกซักคนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีลูกถือเป็นความสุขสุดยอดของครอบครัว และจะช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Image Happy Asian Woman Eating 600w 2001960107 1

ออมเงินแบบไหน กำไรเร็วกว่า

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง หากเราทำได้ มันก็จะเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรงาม และความสุขให้กับชีวิตของเราได้นั่นเอง

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Image 8

ทริคเก็บเงินของมหาเศรษฐีที่พวกเราทำตามกันได้

การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดมากจนเกินไปจะทำให้เราวนอยู่ในความคิดของตนเอง เมื่อคิดจนสุดทางแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ให้หยุดคิดและหันมาใช้จินตนาการ

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
7 วธออมเงน

7 วิธีออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการวางแผน ตั้งใจ หักห้ามใจ และมีวินัยในตนเอง รับรองได้เลยว่า ถ้าทำตามทั้ง 7 วิธีที่กล่าวมานี้ ยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Blogbanner Mymo

จัดการเรื่องเงินให้อยู่หมัดด้วย MyMo

หากเราเป็นแฟนพันธุ์แท้กับทางธนาคารออมสิน แนะนำให้รีบโหลดมาใช้เลย มีประโยชน์ และดีงามกับเรามากๆ มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายๆ

บทความข้อมูลเพิ่มเติม