วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

ควรเริ่มวางแผนเกษียนเมื่อไหร่ ?  คำถามในใจของมนุษย์วัยทำงานที่มองการณ์ไกล เพราะท้ายที่สุดเส้นทางชีวิตทำงานก็ย่อมสิ้นสุดลงท่ีการเกษียณอายุ การสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองจึงต้องเริ่มตั้งแต่การคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ รู้ตัวเลขเงินเก็บที่ควรมี เพื่อเตรียมพร้อมออมเงินก่อนจะลงทุนให้ทรัพย์สินงอกเงย เพื่อให้สามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างรอบคอบก่อนสาย

คำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้หลังเกษียณเพื่อวางแผนการออม

ความมั่นคงทางการเงินสร้างได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องมีเงินสะสมเท่าไหร่จึงจะเรียกได้ว่ามั่นคง จะรู้ได้ก็โดยการสำรวจตัวเราว่าในปัจจุบันมีจำนวนค่าใช้จ่ายมากน้อยอย่างไร เพื่อให้ประเมินได้ว่าในยามแก่ตัวไปจะมียอดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เพื่อตั้งเป้าหมายในการออมเงิน ดังเช่น

  • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีพ
  • ค่าใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบายและความสุขของชีวิต
  • ค่าดูแลเลี้ยงดูบุตรหลาน
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าชำระหนี้สินที่ติดค้าง

วิธีคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณ

เกษียนไปแล้วจะมีเงินพอใช้แค่ไหน คำนวณได้โดยวิธีต่อไปนี้

เงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณ = ค่าใช้จ่ายต่อเดือน X 12 เดือน X จำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่

เช่น ตั้งใจให้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณคิดเป็น 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน (ขึ้นอยู่กับบุคคล)  โดยปัจจุบันมีการใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 35,000 บาท ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาท เท่ากับจะมีค่าใช้จ่ายต่อปีหลังเกษียณทั้งหมดราวๆ 210,000 บาท เมื่อคิดแล้วเราอาจมีชีวิตอยู่หลังเกษียณได้ราวๆ 20 ปี เงินเก็บที่เราควรมีก่อนเกษียณจึงอยู่ที่ 6,000,000 บาท

เห็นตัวเลขออกมาแล้วอาจมองดูเป็นจำนวนเงินที่มากโข นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมยิ่งเริ่มออมเงินไวเท่าไหร่ยิ่งสร้างความมั่นคงเป็นกำไรชีวิตได้ไวเท่านั้น

อยากเกษียณไปแล้วมีเงินใช้ไม่ลำบาก เริ่มต้นที่การออม

ลำพังเงินออมที่เก็บหอมรอบริบอาจไม่พอใช้ตลอดไปในช่วงวัยเกษียณ การลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนกลับคืนจึงเป็นคำตอบที่ยั่งยืนของมนุษย์เงินเดือนที่มองหาความสุขสบายในช่วงปั้นปลายชีวิตโดยไม่ต้องกังวลกับเงินเก็บที่ร่อยหรอลงไป โดยมีวิธีคำนวณดังนี้

เงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณ = ค่าใช้จ่ายต่อเดือน X 12 เดือน  / อัตราผลตอบแทนการเงินออมต่อปี

เช่น ประเมินแล้วว่าค่าใช้จ่ายของชีวิตหลังเกษียณจะมีประมาณ 25,000 บาทต่อเดือน โดยมีผลตอบแทนจากการเงินออม 5% ต่อปี รูปแบบการคำนวณจึงออกมาเป็น 25,000 X 12 / 5% ซึ่งเท่ากับว่าหลังเกษียณไปเราจะมีเงินใช้ 6,000,000 บาท เป็นเป้าหมายในการเก็บเงินก่อนเกษียณเพื่อให้สามารถมีเงินใช้ 25,000 บาทต่อเดือนนั่นเอง

จะเห็นว่ายิ่งได้รับผลตอบแทนจากการออมเงินมากเท่าไหร่ ความกดดันในการเก็บก็จะน้อยลงมาเท่านั้น เช่นถ้าหากว่าค่าใช้จ่ายที่เท่ากัน 25,000 บาทต่อเดือน แต่มีผลตอบแทนจากการเงินออมมากถึง 10% ต่อปีเท่ากับว่าเราสามารถเก็บเงินก้อนที่ควรมีก่อนเกษียณได้น้อยลงถึง 3,000,000 บาท

การออมเงินอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนจึงเป็นหนึ่งหนทางยั่งยืนเพื่อความสุขสบายในช่วงสุดท้ายของชีวิต

เริ่มต้นออมเงินอย่างไรให้มีพร้อมใช้หลังเกษียณ

เมื่อรู้แล้วว่าเป้าหมายของการออมเงินคือชีวิตที่สุขสบายหลังเกษียณ เริ่มแรกของการวางแผนออมเงินคือการเรียนรู้รูปแบบของเงินออมเพื่อการงอกเงยผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งหากเป็นวัยทำงาน สามารถแบ่งได้ดังนี้

  • เงินออมอัตโนมัติ เป็นการออมเงินภาคบังคับ (Compulsory Saving) ของแรงงานในระบบ เช่น เงินประกันสังคม (ม.33), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน หรือ การออมที่จำเป็นต้องจ่ายทุกเดือน
  • เงินออมทางเลือก เป็นการออมเงินจากความสมัครใจ (Voluntary Saving) เพื่อแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ประกันสังคม ม.40, กองทุนการออมแห่งชาติ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้ได้รับบำเหน็จบำนาญหลังการเกษียณ
  • เงินออมเพิ่มพูน เป็นการออมเงินที่ตั้งใจเก็บสะสมเพื่อมูลค่าที่เพิ่มพูน เช่น เงินฝากประจำ ผลตอบแทนจากการลงทุน ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์

การเริ่มต้นเก็บออมเพื่อให้มีเงินใช้หลังเกษียณจึงต้องให้ความสำคัญกับเงินออมในรูปแบบที่ช่วยเพิ่มพูนผลตอบแทนที่งอกเงยและสร้างกำไร โดยการศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุด รวมทั้งติดตามแนวคิดการออมเงินรูปแบบต่างๆ เพื่อศึกษาว่า ออมเงินแบบไหนให้กำไรเร็วกว่า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังใจต้องการ

เงินฝากออมสิน ทางเลือกออมเงินอย่างยั่งยืน

การออมเงินอย่างยั่งยืนอยู่ที่วินัยในการออมเป็นสำคัญ เพราะต้องอาศัยทั้งความสม่ำเสมอและแน่วแน่เพื่อผลลัพธ์ที่หอมหวานในสุดท้ายปลายทาง การทำบัญชีเงินฝากกับออมสินจึงเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีด้วยรูปแบบบัญชีที่หลากหลายและให้ผลตอบแทนแตกต่างกัน ดังนี้

เงินฝากประจำกับธนาคารออมสิน

เป็นวิธีออมเงินกับธนาคารออมสินโดยการทำบัญชีเงินฝากประจำเพื่อหวังผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยการออม ยิ่งฝากประจำสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานาน ยิ่งได้ดอกเบี้ยทวีคืนกำไรกลับมา ทั้งยังเป็นหลักประกันที่เพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตและเงินสำรองในยามฉุกเฉิน ที่เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ยังมีฝูกนุ่มรองรับ เงินฝากประจำของธนาคารออมสินแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ ดังนี้

 

การทำบัญชีเงินฝากประจำ เป็นการฝึกวินัยทางการออมอีกหนึ่งทาง เพราะเป็นการบังคับตัวเองให้ฝากเงินตามจำนวนและเวลาที่ธนาคารกำหนด ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างหลักทรัพย์สำรองให้กับก้าวย่างในอนาคตและเดินทางไปถึงวันเกษียณได้อย่างมั่นคง

 

ที่มาข้อมูล ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Thum Metaverse 1200

ออมสินเมตาเวิร์ส ประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

ขอต้อนรับเข้าสู่ ออมสินเมตาเวิร์สประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
ออมสินxขายหัวเราะ Tn

ออมสิน x ขายหัวเราะ

ออมสิน x ขายหัวเราะ

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Young,people,dancing,in,night,club

ปาร์ตี้อย่างไรให้ร่างไม่พัง เคล็ดลับดูแลสุขภาพสำหรับคนดื่มหนัก

รู้ได้อย่างไรว่าแบบไหนเรียกว่าดื่มหนัก คนรักการปาร์ตี้ควรดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้ดื่มหนักเกินไปจนส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกาย

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Couple,visit,wedding,studio,to,choose,their,wedding,costume,,a

แต่งงานต้องใช้เงินเท่าไหร่ วางแผนเก็บเงินอย่างไรดี

อยากแต่งงานจะสร้างความพร้อมทางการเงินอย่างไรให้เก็บเงินได้ไว เพื่อจัดงานในฝันและความรักที่สุขสมหวัง

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Young,happy,excited,asian,business,woman,entrepreneur,winner,standing,on

7 นิสัยเล็กๆ ที่ช่วยดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัว

ทำอย่างไรถึงจะเป็นคนโชคดี ด้วยวิธีเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นคนที่มองเห็นโอกาส เปิดใจกว้าง และมองโลกในแง่ดี

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Cheerful,asian,woman,holding,credit,card,ready,to,travel,,tourism

ไปเที่ยวต่างประเทศ ควรทำบัตรเครดิตดีไหม

บัตรเครดิตช่วยให้การเที่ยวต่างประเทศสะดวกคล่องตัวได้มากกว่าอย่างไร ทำไมการมีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ทั่วโลกจึงคุ้มค่ามากกว่าเงินสด

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1458778535

วางแผนซื้อรถยนต์คันแรก อะไรบ้างที่ต้องรู้เพื่อการเงินที่ดี

จะซื้อรถสักคันต้องใช้เงินเท่าไหร่ นอกจากค่ารถยังต้องเสียค่าอะไรอีกบ้าง อยากเป็นเจ้าของรถสักคันต้องวางแผนอย่างไรเพื่อการเงินที่ดี

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 604365356

ทางออกของมนุษย์เงินเดือนในยุคเงินเฟ้อเกินต้าน

เงินเฟ้อขึ้นต่อเนื่อง มนุษย์เงินเดือนจะรับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างไรให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อเดือน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1939728814

ปัญหาสุขภาพจากการทำงานที่ไม่เฮลตี้

ทำงานหนักจนเกินไหวย่อมไม่ดีกับสุขภาพกายและใจของคนวัยทำงาน หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โรคภัยถามหา รู้ทันปัญหาสุขภาพเพื่อดูแลสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
บทความ

อยากมีการเงินดีไม่จำเป็นต้องเครียด เพียงรู้จักวางแผน

วางแผนทางการเงินอย่างไรให้มีการเงินดี มีเกราะป้องกันความเครียดจากปัญหาทางการเงินที่คาดไม่ถึง

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1543917539

อยากมีเงินเก็บตั้งแต่ First Jobber เริ่มต้นออมเงินอย่างไรดี

First Jobber อยากสะสมเงินเก็บให้ตัวเองตั้งแต่ทำงานที่แรกเริ่มต้นอย่างไรดี เคล็ดลับวางแผนออมเงินล่วงหน้า มีเงินเก็บให้ตัวเองได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 286532258

พักฟื้นหัวใจคนหมดไฟ ให้การเดินทางช่วยเยียวยา

หมดไฟจนไร้เรี่ยวแรงจะตื่นไปทำงานแต่ละวัน เป็นเพราะอยู่กับความเครียดมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาดูแลใจคนทำงานให้การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยเยียวยาดีกว่า

บทความข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content