วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

พื้นที่ให้บริการ 7

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา

พื้นที่ให้บริการ 7

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 19

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 747011
ที่อยู่ : (สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์ ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 333/25-26 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สงขลา

โทร. 02-2998000 ต่อ 747011
ที่อยู่ : (สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์ ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 333/25-26 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ยะลา

โทร. 02-2998000 ต่อ 737031
ที่อยู่ : (สาขายะลา) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 435 ถนนสิโรรส-กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

สะเดา

โทร. 02-2998000 ต่อ 747081
ที่อยู่ : (สาขาสะเดา) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 101 ถนนกาญจนวณิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

Email : Center.SME.Bis18@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 17

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 757011
ที่อยู่ : (ภาค 17 ) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 289 หมู่5 ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

นครศรีธรรมราช

โทร. 02-2998000 ต่อ 757011
ที่อยู่ : (ภาค 17 ) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 289 หมู่5 ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

กระบี่

โทร. 02-2998000 ต่อ 757061
ที่อยู่ : (สาขาตลาดเก่า) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 36 – 36/1 ถนนศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

พัทลุง

โทร. 02-2998000 ต่อ 747071
ที่อยู่ : (สาขาพัทลุง) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 9-11 ถนนนิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

ตรัง

โทร. 02-2998000 ต่อ 757071
ที่อยู่ : (สาขาตรัง ) ธนาคารออมสิน 121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

สตูล

โทร. 02-2998000 ต่อ 747061
ที่อยู่ : (สาขาสตูล ) เขต ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 13 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

Email : Center.SME.Bis17@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 16

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 777011
ที่อยู่ : (สาขาพุนพิน ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

สุราษฎร์ธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 777011-12
ที่อยู่ : (สาขาพุนพิน ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ภูเก็ต

โทร. 02-2998000 ต่อ 767041
ที่อยู่ : (สาขาถนนพูนผล) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 32/168 – 169 ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ชุมพร

โทร. 02-2998000 ต่อ 777071
ที่อยู่ : (สาขาปฐมพร) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

ระนอง

โทร. 02-2998000 ต่อ 777081
ที่อยู่ : (สาขาระนอง ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 256/4 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

พังงา

โทร. 02-2998000 ต่อ 767051
ที่อยู่ : (สาขาพังงา ) เขต ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

Email : Center.SME.Bis16@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 16

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 777011
ที่อยู่ : (สาขาพุนพิน ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

สุราษฎร์ธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 777011-12
ที่อยู่ : (สาขาพุนพิน ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ภูเก็ต

โทร. 02-2998000 ต่อ 767041
ที่อยู่ : (สาขาถนนพูนผล) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 32/168 – 169 ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ชุมพร

โทร. 02-2998000 ต่อ 777071
ที่อยู่ : (สาขาปฐมพร) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

ระนอง

โทร. 02-2998000 ต่อ 777081
ที่อยู่ : (สาขาระนอง ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 256/4 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

พังงา

โทร. 02-2998000 ต่อ 767051
ที่อยู่ : (สาขาพังงา ) เขต ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

Email : Center.SME.Bis16@www.gsb.or.th

Skip to content