พื้นที่ให้บริการ

banner banner

พื้นที่ให้บริการ 5

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี เลย

พื้นที่ให้บริการ 5

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 12

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 457011
ที่อยู่ : (สาขาถนนยุทธภัณฑ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

อุบลราชธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 457011
ที่อยู่ : (สาขาถนนยุทธภัณฑ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

สุรินทร์

โทร. 02-2998000 ต่อ 447061
ที่อยู่ : (สาขาสุรินทร์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 356 ถ.ธนสารใต้ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ศรีสะเกษ

โทร. 02-2998000 ต่อ 457081
ที่อยู่ : (สาขาถนนเทพา) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 444/2 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

บุรีรัมย์

โทร. 02-2998000 ต่อ 447071
ที่อยู่ : (สาขาบุรีรัมย์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ยโสธร

โทร. 02-2998000 ต่อ 457091
ที่อยู่ :(สาขาถนนวิทยะธำรงค์) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 453/5, 453/6, 453/7 ถนนวิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

อำนาจเจริญ

โทร. 02-2998000 ต่อ 457101
ที่อยู่ : (สาขาอำนาจเจริญ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 640 หมู่ที่ 19 ถนนเจริญผล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

Email : Center.SME.Bis12@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 11

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 437012
ที่อยู่ : (สาขาศูนย์ราชการ) ภาค 11 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

โทร. 02-2998000 ต่อ 437011 / 437012
ที่อยู่ : (สาขาศูนย์ราชการ) ภาค 11 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

มุกดาหาร

โทร. 02-2998000 ต่อ 427121
ที่อยู่ : (สาขามุกดาหาร) เขต ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 122 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

ร้อยเอ็ด

โทร. 02-2998000 ต่อ 437091
ที่อยู่ : (สาขาเทวาภิบาล) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 82-82/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

กาฬสินธุ์

โทร. 02-2998000 ต่อ 437081
ที่อยู่ : (สาขากาฬสินธุ์) เขต ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

ชัยภูมิ

โทร. 02-2998000 ต่อ 447081
ที่อยู่ : (สาขาห้าแยกโนนไฮ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 270/16-17 ม.6 ถ.ชัยภูมิ – สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

มัญจาคีรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 437101
ที่อยู่ : (สาขามัญจาคีรี) ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 427 หมู่ 13 ถนนเกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

มหาสารคาม

โทร. 02-2998000 ต่อ 437071
ที่อยู่ : (สาขาท่าขอนยาง) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 337/1-2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Email : Center.SME.Bis11@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 13

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 447011
ที่อยู่ :(สาขาสุรนารี ) ภาค 13 ชั้น 11 ธนาคารออมสิน 119 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

นครราชสีมา

โทร. 02-2998000 ต่อ 447011
ที่อยู่ : (สาขาสุรนารี ) ภาค 13 ชั้น 11 ธนาคารออมสิน 119 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ปราจีนบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 377021
ที่อยู่ : (สาขากบินทร์บุรี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 431 ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

สระแก้ว

โทร. 02-2998000 ต่อ 377031
ที่อยู่ : (สาขาสระแก้ว) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 268 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

ปากช่อง

โทร. 02-2998000 ต่อ 447091
ที่อยู่ : (สาขาปากช่อง) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 558 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

Email : Center.SME.Bis16@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 10

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ427011
ที่อยู่ : (สาขาบงคำ) ภาค 10 ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 39 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

อุดรธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 427011-12
ที่อยู่ : (สาขาบงคำ) ภาค 10 ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 39 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

นครพนม

โทร. 02-2998000 ต่อ 427111
ที่อยู่ : (สาขานครพนม) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 34 ถ.เพื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

สกลนคร

โทร. 02-2998000 ต่อ 427131
ที่อยู่ : (สาขาถนนประชาราษฎร์) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 1734/1 ม.10 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เลย

โทร. 02-2998000 ต่อ 427171
ที่อยู่ : (สาขาเลย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

หนองบัวลำภู

โทร. 02-2998000 ต่อ 427161
ที่อยู่ : (สาขาหนองบัวลำภู) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 89 ม.3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

หนองคาย

โทร. 02-2998000 ต่อ 427141
ที่อยู่ : (สาขาหนองคาย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

บึงกาฬ

โทร. 02-2998000 ต่อ 427151
ที่อยู่ : (สาขาบึงกาฬ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 45 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

Email : Center.SME.Bis10@www.gsb.or.th

Skip to content