พื้นที่ให้บริการ

banner banner

พื้นที่ให้บริการ 1

พื้นที่ให้บริการ 1

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 3

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 227022
ที่อยู่ (สำนักราชดำเนิน) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 40 อาคาร ง ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักราชดำเนิน 1

โทร. 02-2998000 ต่อ 227022
ที่อยู่ (สำนักราชดำเนิน) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 40 อาคาร ง ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักราชดำเนิน 2

โทร. 02-2998000 ต่อ 227181
ที่อยู่ : (สาขาศิริราช) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 87 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Email : Center.SME.Bis3@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 2

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 227032
ที่อยู่ : (สาขาถนนเพชรบุรี) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ถนนเพชรบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 227031-32
ที่อยู่ : (สาขาถนนเพชรบุรี) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

พิกุลทอง

โทร. 02-2998000 ต่อ 227171
ที่อยู่ : (สาขาพิกุลทอง) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 1769 ถนนเพชรบุรี  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : Center.SME.Bis2@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 1

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 050204
ที่อยู่ : (อาคาร 5 ชั้น 2) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

สำนักพหลโยธิน 1

โทร. 02-2998000 ต่อ 999042 – 998657
ที่อยู่ : (อาคาร 5 ชั้น 2) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

สำนักพหลโยธิน 2

โทร. 02-2998000 ต่อ 227201
ที่อยู่ : (สาขาแยกพิชัย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 316 , 318 , 320 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ 10300

Email : Center.SME.Bis1@www.gsb.or.th

Skip to content